Latest News

Sunday, February 5, 2017

အဂတိလုိက္စားမႈကင္းၿပီး မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာအဆို ကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ ေဆြးေႏြးမည္


အဂတိလုိက္စားမႈကင္းၿပီး မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာအဆို

ကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ ေဆြးေႏြးမည္


ဧရာ၀တီတိုင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြန္းေဆြးေႏြးစဥ္
တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရား သူႀကီးအခ်ဳိ႕၏ အဂတိလုိက္စားမႈ မ်ားကို တုိက္ဖ်က္၍မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တရားေရးက႑ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးပါရန္ အဆုိကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။


တရားေရးမ႑ိဳင္ကုိ တည့္မတ္ေပးရန္အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ထိုေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ မမီေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားရွိပါက ရက္တုိး၍ ေဆြး ေႏြးမည္ဟု ဆုိသည္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခုိင္ဇင္ဦး က တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဘက္လုိက္မႈ၊ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ၾကားသိရသျဖင့္ ၎တုိ႔ကို တုိက္ဖ်က္ ၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ စီရင္ခ်က္ခ် မွတ္ႏုိင္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑ကို  ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပး ေရးအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ရာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္၌ လႊတ္ေတာ္ကေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

‘‘မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္က ဟန္ ခ်က္ညီေအာင္ အခ်င္းခ်င္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္မ်ား ရွိသ ကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သို႔ရာ တြင္ တရားမွ်တမႈအတြက္ အခြင့္ အာဏာကိုေတာ့ တိတိက်က်ပိုင္း ျခားသုံးစဲြရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိ ပါတယ္။ အဲဒီလုိေဆာင္ရြက္ၾက တဲ့အခါမွာ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းျခင္း အဆင့္ကိုေက်ာ္ၿပီးတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို အျခား ေသာ မ႑ိဳင္တစ္ခုခု၊ အဖဲြ႕အ စည္းတစ္ခုခုက ၀င္ေရာက္လႊမ္း မိုးမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ တရားေရးပုံရိပ္ ကိုသာမက ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ ပုံရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ေစ ႏုိင္တယ္’’ဟု ဧရာ၀တီတုိင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြန္းက လႊတ္ ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တင္သြင္းသည့္အဆုိသည္ အေျခ အေနအခ်ိန္အခါအရ သင့္ျမတ္ ေသာအဆိုျဖစ္ေသာ္လည္း ဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ျပည္ ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံး တရား႐ုံးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အ တြင္းရွိ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား ႐ုံးအားလုံးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားသျဖင့္ အဆုိရွင္တင္သြင္း သည့္ စကားရပ္၌ ပါ၀င္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕အေန ျဖင့္ ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိဖယ္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါက သင့္ေတာ္ ေသာ အဆိုတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖဲြ႕ကိုယ္စား တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ဦးသိန္းေရႊက လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘အဆိုကို ေလ့လာလုိက္တဲ့ အခါမွာ တရားစီရင္ေရးက႑ကို ျပည္သူမ်ားက လက္ခံယုံၾကည္ အားထားရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ လာေအာင္ တည့္မတ္ေပးဖို႔ဆုိ တဲ့ အဆုိျဖစ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ တရားစီရင္ေရး က႑၊ ဥပေဒျပဳမႈက႑စသည္ ျဖင့္ ခဲြျခားထားပါတယ္။ ဒါကို က်င့္သုံးတဲ့ေနရာမွာ ခဲြျခားက်င့္ သုံးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အ လွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုကို ဖယ္ရွားၿပီး ေဆြးေႏြးသင့္တယ္’’ဟု ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေရႊက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘တာ၀န္ရွိသူမ်ားလို႔ေခၚဆုိ တဲ့ေနရာမွာ မ႑ိဳင္သုံးရပ္စလုံး က တာ၀န္ရွိသူအားလုံးကို ရည္ ၫႊန္းတယ္လုိ႔ဆုိရင္ လက္ခံပါ တယ္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ အရေတာ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုစလုံးက ထိန္း ေက်ာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီအ တြက္ တာ၀န္ရွိသူဆုိတဲ့ေနရာမွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုစလုံးက တာ၀န္ရွိ သူအားလုံး ပါ၀င္မယ္ဆုိရင္ သေဘာတူပါတယ္’’ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခုိင္ဇင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment