Latest News

Wednesday, February 1, 2017

ယေန႔ အႀကိဳက္ဆုံး သုံးသပ္ခ်က္ (ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမား)

ယေန႔ အႀကိဳက္ဆုံး သုံးသပ္ခ်က္ (ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမား)

က်ေနာ္တိုု႔ထဲက တခ်ိဳ႕ က စဥ္းစားမိၾကသည္မွာ လူသတ္သမားသည္ ဦးကိုုနီကိုု လုုပ္ၾကံခ်င္လွ်င္တိတ္တိတ္ေလး လုုပ္ၾကံ ႏိုုင္သည့္ ေနရာေတြ၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုုက္ခိုုက္ႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး
ရွိရက္သားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာေလဆိပ္လိုုမ်ိဳး လူအမ်ားစည္ကားသည့္ ေနရာတြင္လူေရွ႕သူေရွ႕ ေျဗာင္ေသနတ္ပစ္သည့္ နည္းလမ္းကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့သလဲဆိုုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ဒါေပမယ့္ သည္လိုုမ်ိဳး လူေရွ႕သူေရွ႕ ေျဗာင္ေသနတ္ပစ္သည္ ဆိုုသည္ကိုုက ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံမွဳျဖစ္ေၾကာင္း အထင္ရွားဆံုုး သက္ေသ လကၡဏာရပ္ေတြထဲက တခုု ျဖစ္သည္။

၁၈ရာစုုႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းေလာက္မွ စလိုု႔ ေနာက္ဆံုုး ႏွစ္ဆယ္ရာစုု အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒီရာဂႏၶီ ႏွင့္ ရာဂ်စ္ဂႏၶီတိုု႔ လုုပ္ၾကံခံရမွဳတိုု႔အဆံုုး၊ ၄င္းအမွဳတိုု႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးလူသတ္သမားမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ႏွင့္ လုုပ္ကိုုင္ျပဳမူပံုု ပံုုစံမ်ားကိုု အေသအခ်ာ ေလ့လာထားသည့္ သုုေတသနတခုု ရွိသည္။

၄င္းသုုေတသနမွ အင္မတန္ခိုုင္မာေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္လာခဲ့သည္မွာ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ရန္ညိဳးရန္စ ႏွင့္ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေသာ (ရိုုက္သတ္လိုု႔ မကုုန္ႏိုုင္ေအာင္ အေရအတြက္ရွိသည့္) သာမန္ရိုုးရိုုး လူသတ္သမား ႏွင့္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည့္ ႏိုုင္ငံေရး လူသတ္သမားတိုု႔ဟာ စကတည္းက ယဥ္သကိုုဆိုုသလိုု ကြဲျပားၾကသည္။

သာမန္ရိုုးရိုုး လူသတ္သမားသည္ လူမသိသူမသိ သတ္ျဖတ္လုုိ႔ရသည့္ ေနရာမ်ိဳးကိုု ေရြးခ်ယ္၍ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမားတိုု႔သည္ကား လူစည္ကားသည့္ ေနရာ၊ လူအမ်ားမွ သူ႔လုုပ္ၾကံမွဳကိုု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျမင္ရသည့္ ေနရာ၊ “လူဆူတဲ့ေနရာ” ကိုု ေရြးသည္။ လူသန္းႏွင့္ခ်ီျပီး သူ၏ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳ ျမင္ကြင္းကိုု ျမင္ရလွ်င္ ပိုုေတာင္မွ သေဘာက်ေသးသည္။

ဒုုတိယတခ်က္မွာ သာမန္ရိုုးရိုုးလူသတ္သမားသည္ လူကိုု တိတိက်က် သိရွိသတ္မွတ္ထားျပီး သတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံလူသတ္သမားက်ေတာ့ ထင္ရွားသည့္သူကိုု တမင္ေရြးျပီး သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုုလိုုသည္မွာ ယခုုအမွဳဟာ ဦးကိုုနီလည္း ျဖစ္ႏိုုင္သလိုု ႏိုုင္ငံေရးအရထင္ရွားသည့္ တျခားတေယာက္လည္း ျဖစ္ႏုုိင္သည္။ လူသတ္သမား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဦးကိုုနီကိုု ေသေစလိုုသည္ထက္ ၄င္းႏွင့္ ၄င္း၏ ႏိုုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကိုု လူေရွ႕သူေရွ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပါက္ကြဲျပလိုုျခင္းက အဓိက ျဖစ္သည္။ ဥပမာလင္ကြန္းကိုု လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုမွ ခြဲထြက္ေရးေထာက္ခံ လူသတ္သမားဟာ သမၼတၾကီးကိုု ဇာတ္ရုုံ၏ ပြဲၾကည့္စင္ေပၚမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သလိုု ‘မင္းဆိုုးမင္းညစ္ေတြ အတြက္ သင္ခန္းစာ’ ဟုု အားလံုုးၾကားေအာင္ ေအာ္ဟစ္ျပီးမွ ထြက္ေျပးသည္။ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံလူသတ္သမားတိုု႔ဟာ “ရူးတိုုးတိုုး” ဟုုဆိုုကာ လူမသိသူမသိ သတ္ျဖတ္သည့္ လူသတ္သမားမ်ိဳး မဟုုတ္။

ေနာက္တခ်က္ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမားတုုိ႔ဟာ ေပါက္ကြဲျပင္းထန္ေသာ နည္းလမ္းတိုု႔ကိုု ေရြးခ်ယ္ကာ သတ္ျဖတ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ား ေျခာက္ျခားေစမွဳ အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုးေသာ နည္းလမ္းကိုု ေရြးခ်ယ္ေလသည္။

ဦးကိုုနီကိုု အိမ္မွာ အိပ္ေနတုုန္း ေခါင္းအံုုးျဖင့္ ဖိသတ္သြားလွ်င္ ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံမွဳ မျဖစ္ႏိုုင္။ ခုုလုုိမ်ိဳးေခါင္းကိုု ေသနတ္ျဖင့္ေတ့ကာ လူသိမ်က္ျမင္ပစ္ျပတာဟာ ပုုဂၢိဳလ္ေရး၇န္ညိွဳးလိုု႔ မဟုုတ္ႏိုုင္၊ ႏိုုင္ငံေရး လူသတ္သမားတိုု႔၏ ျပင္းထန္ေပါက္ကြဲေသာ နည္းလမ္းကိုု ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည့္ လကၡဏာ စစ္စစ္ ျဖစ္သည္။

စတုုတၳအခ်က္ လူသတ္သမားႏွင့္တကြ ၄င္း၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအုုပ္စုုတြင္ ႏိုုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးရည္ရြယ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း လက္စားေခ်မွဳကိုု ျပသရန္၊ ၄င္းတိုု႔၏ ရူံးနိမ့္မွဳကိုု ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ျမွင့္တင္ရန္ ၾကီးမားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိၾကေလသည္။

ပဥၥမအခ်က္ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မည့္သူကိုု ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမွဳကိုု အင္မတန္ ခံယူလိုုေသာ လူကိုု တမင္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုုိသူမ်ိဳးဟာ အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္လြန္းတဲ့အတြက္ ရာဇဝတ္မွဳကိုု တမင္ပင္ က်ဳးလြန္ၾကသည္ ဆုုိသူမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္း လူ႔ေဘာင္မွ ၾကဥ္ထားခံရသူ၊ မိသားစုုႏွင့္ အဆင္မေျပ ၊ အသိုုင္းအဝိုုင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသူမ်ားဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံလူသတ္သမား ျဖစ္လာဖုုိ႔ အဆင္ေျပဆံုုး လူအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ သည္ပဥၥမအခ်က္အရ ဦးကိုုနီကိုု လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေသာသူဟာ ႏိုုင္ငံျခားသားလိုု႔ က်ေနာ္ မယူဆ၊ သူလိုုကိုုယ္လိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံသားတဦးသာ ျဖစ္မည္လိုု႔ ယူဆသည္။

တရုုတ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဘာသာေရး ႏိုုင္ငံေရးအစြန္းေရာက္ေနသူေတြ မ်ားစြာ ရွိႏိုုင္သည္။ က်ေနာ္ ပိုု႔စ္တခုုတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ‘ငရဲက်မယ့္လူေတြ သတ္ျဖတ္တာ အျပစ္မရွိဘူး’ ဆိုုေသာ အစြန္းေရာက္ေနသူ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းဟာ တရုုတ္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္လည္း ခုုေဖာ္ျပသည့္ ပဥၥမအခ်က္မွ လကၡဏာအားလံုုး အျပည့္အစံုု ရွိေလသည္။ ကိုုယ့္ ရွားရွားပါးပါး သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာပင္ ႏိုုင္ငံေရးလူသတ္သမား အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ စံနဳန္းေတြ ျပည့္စံုုေလရာ တႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္းအတာ ႏွင့္ဆိုုေသာ္ စပြန္ဆာလူေတြ ေျမွာက္ေပးလွ်င္ အသံုုးခ်ခံကာ တကယ္ ေပါက္ကြဲလိုုက္လုုပ္မည့္ သူသည္ မရွားႏိုုင္ဟုု ဆိုုရမည္။

ဆဌမအခ်က္ သည္ သတၱမအခ်က္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဆဌမအခ်က္ဟာ အလြန္ကိုု ထူးဆန္းသည္၊လူသတ္သမားဟာ ေျပးလမ္းကိုု ၾကိဳရွာထားျခင္းမ်ိဳး မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ သတၱမအခ်က္ ျဖစ္သည့္ ၄င္းဟာ သူ႔ဘဝကိုု အရူံးေပးထားျပီး ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး သူသည္ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္း၊ ၾကိဳးေပးခံရျခင္းတိုု႔ကိုု သူ႔ဘဝပန္းတိုုင္လမ္းဆံုုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ခုုေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမွဳကိစၥဟာ လကၡဏာခုုႏွစ္ခ်က္လံုုးႏွင့္ ကိုုက္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ ကိုုက္ႏိုုင္ျခင္းကိုု သက္ေသခံျခင္း မွာလည္း လူသတ္သမားက ဦးကိုုနီကိုု ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ေနေသာ ဓာတ္ပံုု (ေနာက္ဆံုုးစကၠန္႔) ဓာတ္ပံုုဟာ တမဟုုတ္ခ်င္း online Facebook ေပၚလိုု႔ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) ဓာတ္ပံုုဟာ CCTV က ျဖတ္ေတာက္ထားတာလား လိုု႔ ပထမဆံုုး စဥ္းစားသည္။ မဟုုတ္ႏိုုင္၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ CCTV ဆိုုလွ်င္ ေဒါင့္ေတြ အခ်ိဳးေတြဟာ တိက်စြာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ရွိရမည္။
ယခုုပံုုမွာ တိုုင္ၾကီးေစာင္းေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူကရိုုက္ေသာ ဓာတ္ပုုံအစစ္ ျဖစ္သည္။

(၂) ဓာတ္ပံုုဟာ တေယာက္ေယာက္က ဦးကိုုနီသူ႔ေျမးေလးကိုု ခ်ီတာကိုု မွတ္တမ္းတင္ခ်င္လိုု႔ လွမ္းရိုုက္တာဟုု ဆိုုသူကဆိုုသည္။ မဟုုတ္ႏိုုင္၊ အဲသလိုု ဦးကိုုနီကိုု ခ်စ္ခင္ေလးစားသူဟာ သူၾကည္ညိဳေသာ ပုုဂၢိဳလ္ဟာ လူသတ္သမားကိုု လည္စင္းေပးေနရသည့္ ျမင္ကြင္းကိုု ရိုုက္မိခဲ့လွ်င္လည္း online ေပၚကိုု တင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ေနာက္ျပီး ေက်ာခိုုင္းထားတာကိုု ရိုုက္တာျဖစ္ရာ ဦးကိုုနီကိုု တကယ္ ေလးစားသူဆိုုလွ်င္ ဒါမ်ိဳး ခြင့္မေတာင္းဘဲ လုုပ္စရာလည္း မရွိ။ အထင္ရွားဆံုုးမွာ အခ်ိန္ ႏွစ္ခုု ျဖစ္သည္။

ဦးကိုုနီကိုု သတ္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲ မွတ္္တမ္းတင္သလိုု သတ္ျပီးျပီးခ်င္း ပုုံဟာ online ေပၚေရာက္သည္။
ဒါမ်ိဳး တဆက္တည္း ျဖစ္ႏုုိင္ဖိုု႔ဆိုုတာ အေမရိကန္ Magamillion မွ အျမင့္ဆံုုးဆုု Jackpot ေပါက္ဖိုု႔
အခြင့္အေရး (၂၉၃ သန္းပံုု တပံုု) ဆုုိတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုု ညိဳေအး ယူဆမိပါသည္။ တကယ္ေတာ့
၄င္း FB ေပၚ ခ်က္ခ်င္းတက္လာေသာ ဓာတ္ပံုုဆိုုတာဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံသမားအုုပ္စုုဟာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ခုုႏွစ္ခ်က္မွ ပထမဆံုုးအခ်က္ ‘လူသန္းခ်ီ ၾကည့္ရူႏိုုင္ေသာ ျမင္ကြင္း’ ကိုု ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
(၃) ပံုုပါအေနအထား အရ (ကားလမ္းကိုု ၾကည့္ပါ) ပင့္ရိုုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အရပ္ပုုေသာ လူမ်ားလားလိုု႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုးမွာ လုုပ္ၾကံအဖြဲ႔မွ လူမ်ားသည္ ကားထဲမွ လွမ္းရိုုက္ျခင္း

–– ကားျပဴတင္းေပါက္မွ လက္ကိုုင္ဖုုန္းကိုု ထုုတ္ျပီး ရိုုက္ျခင္း ဟာ အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုး ျဖစ္သည္။ ပုုံမျငိမ္ျခင္းဟာလည္း ကားဟာ ေရႊ႕လ်ားေနသည္ ဆိုုသည့္ ေကာက္ခ်က္ကိုု အေလးသာေစသည္။ ကားထဲမွာဆိုုေတာ့ လူေတြလဲ သတိထားမိဖိုု႔ မလြယ္။ ကားလမ္းေၾကာင္းအရ လူသတ္သမားအဖြဲ႔ကားဟာ လူသတ္သမားႏွင့္ ေဝးရာကိုု ေမာင္းေနသည္။ သိုု႔ေသာ္အနားမွာပဲ ရွိေနေသးသည္။ သည္ေတာ့ သည္အခ်က္ကိုု ဆက္စပ္လွ်င္ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ အခ်က္တခ်က္ကိုု စဥ္းစားရန္မွာ လူသတ္သမားဟာ ကားေပၚက အျမန္ ဆင္းေလွ်ာက္သြားကာ ဦးကိုုနီကိုု ပစ္ျခင္း ျဖစ္ဖိုု႔ မ်ားသည္။

(သိုု႔ဆိုုလွ်င္ စဥ္းစားရန္မွာ လူသတ္အဖြဲ႔ ကားသမားသည္ ဦးကိုုနီ ေလယာဥ္ဆိုုက္ျပီး အျပင္ထြက္လာခ်ိန္ကိုု ဘယ္လိုု ခ်ိန္ကိုုက္ကာ ေမာင္းလာပါသနည္း။ သိုု႔မဟုုတ္ ေလဆိပ္ေရွ႕ ၄င္းကားလမ္းမွာ ကားကိုု အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထိုုးျပီး ေစာင့္လုုိ႔ ရသလား)

ဘယ္လိုုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဤကိစၥသည္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုုပ္ၾကံတာ ျဖစ္သလိုု၊ လုုပ္ၾကံေသာပံုုကိုု ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ သန္းခ်ီ ပရိသတ္ျမင္ေစရန္ အတိအက် ၾကိဳစီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဤသိုု႔ ေျဗာင္ျဖန္႔ေဝမည့္ အစီအစဥ္တုုိ႔ကိုု အတိအက် သိသူတုုိ႔ဟာလည္း သိပ္မရွားႏိုုင္ဟုု တြက္ရသည္။
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုုင္ငံေရး လုုပ္ၾကံလူသတ္သမား၏ လကၡဏာေရး ခုုႏွစ္ခ်က္ကိုု သိလွ်င္ ထိုမရွိမရွားကုုန္ေသာ သူတိုု႔ကိုု က်ေနာ္တိုု႔ ဆက္လက္ အကဲခတ္ႏိုုင္ရန္လည္း သိပ္မခက္လွပါ။

ေရးသားသူ: Nyo Tun

No comments:

Post a Comment