Latest News

Saturday, February 11, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာ ဘယ္သူဆက္ခံမလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာ ဘယ္သူဆက္ခံမလဲ

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း တစ္ခုတြင္ ပရိသတ္ထဲမွ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးသည္။ ေမးခြန္းကို ၾကားေသာအခါ ခန္းမႀကီး တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားလွ်င္ သူ႔ေနရာ ဘယ္သူဆက္ခံမလဲ’

ေမးခြန္းက အေမးေကာင္း၊ ေမးသင့္ေမးထိုက္ေသာ ေမးခြန္း။ တိုင္းျပည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚ တရားလြန္ မွီခိုေနရသည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္၊ ျမန္မာျပည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေနသည္။ ကိစၥအားလုံးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္ႏွာျပမွ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖတ္မွ ျပတ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာ၊ ေကာ္မတီ မ်ားစြာတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒၊ ဝန္ႀကီးေနရာ ယူထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္သည္။ ပုလင္းလည္ပင္း Bottleneck ကဲ့သို႔ပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားစြာသည္ သူ႔ကိုျဖတ္ၿပီးမွ ထြက္ရသည္။ အသက္အရြယ္လည္း မငယ္ေတာ့။

အေမးကို သုံးမ်ိဳးေျဖၾကည့္ပါမည္။

အေျဖ ၁။ မသိပါ။ တိုတိုတုတ္တုတ္ေျဖျခင္း ျဖစ္သလို တကယ္လည္း မသိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ သိ မသိလည္း ကြၽန္ေတာ္ မသိပါ။

ပါတီဆိုလွ်င္ ပါတီ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုလွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္ဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဏာခြဲေဝ ေပးထားေသာ လႊဲအပ္ထားသူမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အသက္မတိမ္းမယိမ္းမ်ားသာ မ်ားၿပီး က်န္းမာေရးအရလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္ ပိုေကာင္းပုံရသည္။ ငယ္ေသာသူမ်ားမွာလည္း အတြင္းစည္းထဲ သိပ္မေရာက္ေသးဟု ျမင္ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အနားယူလွ်င္မူ သူ႔ပါတီက ေနရာအမ်ားစု ရထားသျဖင့္ ေရြးပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ အေျခအေန မည္သို႔ျဖစ္မည္မွန္း မသိေသးပါ။

အေျဖ ၂။ သူ႔အလိုလို ျဖစ္သြားမည္။

မရွိမျဖစ္ေသာသူဟူ၍ မရွိပါ။ ေသမင္းေခၚလွ်င္ လိုက္ပါသြားရသည္ခ်ည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဆုံးသည့္အခါ ဦးႏုက ဦးေဆာင္ၿပီး သူ႔တာဝန္မ်ားကို ဆက္ယူၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာ ‘အကယ္၍’ မေသခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုေကာင္းသြားႏိုင္သည္ ဟူေသာ မွန္းဆခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔မွာ မွန္းဆခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၇၀ က ဆုံးပါးသြားၿပီ။ သမိုင္းတြင္ ‘အကယ္၍’ ‘if’ ဆိုေသာ စကားလုံးသည္ ေဒါသသင့္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိလွ်င္ ပိုေကာင္းသလို၊ ပိုဆိုးသြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ မတိမ္းမယိမ္းသာ ျဖစ္မည္။ မည္သူမွ် မေျပာႏိုင္ပါ။

အေျဖ၊ ၃။ ဘယ္သူဆက္ခံဆက္ခံ အေရးမႀကီး။ ေနာက္တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ institutions မ်ားက ဆက္ခံပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။

(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိပ္တန္းလက္ေထာက္မ်ား အၾကားတြင္ ကြာဟမႈ ႀကီးစြာရွိသည္။ အရည္အခ်င္းကို အကဲခတ္ရခက္လွ်င္ပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္း၊ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔တြင္ ကြာဟမႈႀကီးသည္။ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ရွိလွ်င္ပင္ Distant Second၊ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ဒုတိယဟုုသာ ေျပာရမည္။

ယွဥ္ျပရလွ်င္၊ လီကြမ္ယုတို႔ စင္ကာပူ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔တြင္မူ လီကြမ္ယုသည္ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္းတူရည္တူ Peers မ်ားထဲမွ ေခါင္းတစ္လုံးသာသူ ‘first among equals’ ျဖစ္သည္ကို ျမင္ရသည္။ Goh Ken Swe၊ S. Rajaratnam၊ Toh Chin Chye တို႔သည္ လီကြမ္ယုႏွင့္ တန္းတူအရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရာ လီကြမ္ယုက ႏိုင္ငံေရးပိုင္း ဦးေဆာင္ၿပီး က်န္သူမ်ားက သူ႔နယ္ပယ္ႏွင့္သူ ပိုင္ႏိုင္စြာ စင္ကာပူကို တြန္းတင္သြားႏိုင္သည္။ Goh Ken Swe ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးပညာရပ္တြင္ လီကြမ္ယု၏ ဆရာပင္ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္လည္း သမၼတထက္ သူ႔ဝန္ႀကီး အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕က အရည္အခ်င္း ပိုရွိသည္၊ နာမည္ပိုႀကီးသည္မ်ိဳးကို မၾကာခဏ ေတြ႔ရတတ္သည္။ ယင္းသို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္ လက္ေထာက္မ်ား ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အရိုက္အရာ ဆက္ခံျခင္းသည္ ေခ်ာေမြ႔တတ္သည္။

(ခ) Charismatic Leader မ်ိဳးကို လူပုဂၢိဳလ္ျဖင့္ အစားထိုးမရႏိုင္၊ Institutions မ်ားကိုသာ အားကိုးရမည္။ Institutions မ်ား ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ထားလွ်င္ မည္သူဆက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ကို မယိမ္းမယိုင္ ေရွ႕ဆက္သြားေအာင္ Institutions မ်ားက ပဲ့ကိုင္လိမ့္မည္။ Institutions ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အလာ ထုံးတမ္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း ၿခံဳငုံေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ Institutions မ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္အတြက္ မည္သည့္သမၼတ တက္တက္ ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ခပ္ညံ့ညံ့ သမၼတ တက္အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ပင္ မလဲမၿပိဳ ခံႏိုင္ရည္ ရွိသည္။ ေနာက္သမၼတတက္လွ်င္ ႏိုင္ငံသည္ ျပန္ခုန္ထလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္အရ အစားထိုးရန္ မျဖစ္ႏုုိင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢိဳလ္ခင္မႈကဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ညိႇဳ႕အားျပင္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ Charismatic Leader/Charismatic Leadership သည္ ပုဂၢိဳလ္ကို ဗဟိုျပဳသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ေနရာတြင္ အစားထိုးလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ အစားထိုးမရ။ သူ႔ကိုမီမည္ မဟုတ္။ မီလွ်င္ပင္ မီသည္ထင္မည္ မဟုတ္။ မည္သူဆက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မမီဟုသာ တြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဆက္ခံသူအေပၚ ဖိအားမ်ားစြာ က်ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ခိုင္မာေသာ Institutions မ်ားျဖင့္သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အစားထိုးႏိုင္မည္။ Democratic Institution မ်ား၊ Economic institutions မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ကာလကို အေျဖရွာႏိုင္မည္။

ျမန္မာ့ Institutions

ေနာက္တစ္ခ်က္။ သုုိ႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ Institutions မ်ား အေျခအေန မည္သို႔ရွိပါသလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီ Institutions မ်ားသည္ ဥမမည္ စာမေျမာက္သာ ရွိေသးသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈကိုေျပာေျပာ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ၾကည့္ၾကည့္ ထူးမျခားနား။ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ေနရဆဲသာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို စိတ္ခ်လက္ခ် ထားခဲ့ခ်င္သည္ ဆိုလွ်င္ Institution မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ပါး ေရြးစရာမရွိ။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ Institution မ်ားက တည္ေဆာက္ရန္ လူပုဂၢိဳလ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အရည္အခ်င္းျမင့္သူ၊ ႏိုင္ငံခ်စ္သူမ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္ သူခ်ထား right people in right places ႏိုင္မွသာ ယင္းတို႔ ပါဝင္ေနေသာ Institution တည္ေဆာက္ေရး ေရွ႕ေရာက္ေပမည္။ wrong people in wrong places ‘ေနရာလြဲလူလြဲ’ ျဖင့္မူ Institution မ်ား ဘယ္မွေရာက္မည္ မဟုတ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာကို ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျပဳ Institution မ်ားကသာ ဆက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို Institution မ်ား ကို ဖန္တီးရန္ တာဝန္သည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚတြင္သာ အဓိက က်ေရာက္ေနသည္။

Sources : ေဇယ်သူ ( The Voice )

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post