Latest News

Sunday, January 8, 2017

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ကားပါကင္ျပႆနာ ေျပလည္သြားႏုိင္မလား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ကားပါကင္ျပႆနာ ေျပလည္သြားႏုိင္မလား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္လမ္းမ်ား အားလံုးတြင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာ၊ ယာဥ္မရပ္ရေနရာမ်ား သတ္မွတ္ပိုင္းျခား၍ မ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲကာ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ား စနစ္တက် ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ကားပါကင္မ်ားလည္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ်က္က ကားပါကင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကားပါကင္ ျပႆနာတက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း Down Town ဧရိယာတြင္ ကားပါကင္ အခက္အခဲကို ပိုမိုရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ယာဥ္အစီးေရ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ လမ္းအေျခအေန၊ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္ရပ္နားမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ အားနည္းသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကားပါကင္မ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ကားမ်ားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကားပါကင္ျပႆနာမ်ား ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။

ယင္းျပႆနာကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျပလည္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ ည ၇ နာရီခြဲခန္႔က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ ကားပါကင္ေနရာလုရာမွ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ကာ ဓားျဖင့္ထိုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကိုၾကားၿပီး ေတာ္ေတာ္ကို တုန္လႈပ္ခဲ့ကာ ထုိျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကားပါကင္ရွားပါးမႈ ျပႆနာ ကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သလိုပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကားပါကင္ အခက္အခဲအျဖစ္ဆံုး၊ ပိတ္ဆို႔သိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆံုးမွာ ၿမိဳ႕လယ္ဗဟို စီးပြားေရးဇုန္ေနရာ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ဆင္ေျခဖံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားမွ ဘတ္စ္ကား လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၿမိဳ႕လယ္ဗဟိုဇုန္သို႔သာ ဦးတည္လာၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းဧရိယာသို႔ စုျပံဳတိုးလာသည့္ ယာဥ္မ်ားမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ရပ္နားထားၾကရာ ယင္းတို႔အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ကားပါကင္မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ၎တို႔အား အျမန္ထြက္ခြာႏုိင္ေစရန္  ယာဥ္ရပ္နားေကာက္ခံသည့္ စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္ရပ္နားခကို တစ္နာရီလွ်င္မည္မွ်ဟူ၍ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ရာမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွ စတင္၍ ယင္းသို႔ေငြေၾကး မေကာက္ခံေတာ့ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး မေကာက္ခံေတာ့သျဖင့္ ယာဥ္မ်ားအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္နားထားၿပီး စည္းကမ္းမဲ့မႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ပိုျဖစ္လာ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္၍ ယာဥ္ရပ္နားခမႈမ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ ယာဥ္ရပ္နားျပန္လည္ ေကာက္ခံမႈ သိပ္မၾကာမီ၌ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္၌ပင္ မူ၀ါဒပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲမႈက ယာဥ္ရပ္နားသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနသည္ေနၿပီး ကားပါကင္ အခက္အခဲကိုလည္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံမည္ဆိုပါကလည္း တိက်ခိုင္မာသည့္ မူ၀ါဒအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ရပ္နားခမ်ား ေကာက္ခံႏုိင္မွသာ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ထားျခင္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

 ယာဥ္ရပ္နားမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အတိအက် သတ္မွတ္ခဲ့မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ကားပါကင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး အဆိုပါျပႆနာသည္ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္က “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားမႈမ်ား စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းမ်ားတြင္ ကားပါကင္လိုင္းမ်ား ေရးဆြဲကာ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံေစလ်က္ ယာဥ္ရပ္နားမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ” ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ကာ ယာဥ္နားခမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းစနစ္တက် မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“တစ္ခ်ိန္က ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းမွာ ေနရာသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ယာဥ္ရပ္နားခ၊ ကားပါကင္ေၾကး ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီကားပါကင္ေၾကး ေကာက္ခံတာက ေနာက္ပုိင္းမွာ စနစ္တက်မျဖစ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ တစ္ဆင့္ကန္ထ႐ိုက္ေပးျခင္း၊ စည္ပင္သာယာက ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံဖို႔ ကန္ထ႐ိုက္ေပးတယ္၊ ကန္ထ႐ိုက္ကတစ္ဆင့္ ကန္ထ႐ိုက္ေပးတယ္။ တစ္ဆင့္ ကန္ထ႐ုိက္ေတြ အဆင့္ဆင့္ေပးၿပီးေတာ့ ယာဥ္ရပ္နားတာကို စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ေငြေကာက္ခံဖို႔ အဓိကျဖစ္လာတဲ့အတြက္ စည္ပင္သာယာကပဲ ဒီစနစ္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ရပ္နားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆိုသည္။              

ကားပါကင္ေၾကးကို ကန္ထ႐ုိက္မ်ားအားေပးကာ ေကာက္ခံခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ဖို႔ထက္ ေငြေကာက္ခံဖို႔ကိုသာ အဓိကဦးစားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ရပ္နားမႈ စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းျဖစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူပိုင္လမ္းမ်ား အားလံုးတြင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာ၊ ယာဥ္မရပ္ရေနရာမ်ား သတ္မွတ္ပိုင္းျခား၍ မ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲကာ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ား စနစ္တက် ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ဆိုရာတြင္ မည္သို႔စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာေရးႀကီးလွၿပီး အစိုးရက ေသခ်ာစြာ စိစစ္ၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ကားေတြ ရပ္ခ်င္သလိုရပ္တယ္။ ဟိုတစ္ေလာက ကားေတြေပါတဲ့ အခါက်ေတာ့ မသံုးဘဲနဲ႔လည္း သံုးေလးစီး၀ယ္ၿပီး ရပ္ထားတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ကိုယ့္ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းေတြထဲမွာေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြလို အမ်ားျပည္သူသြားလာ လႈပ္ရွားေနတာဆုိေတာ့ ဒီလိုလာရပ္ထားေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲေရာက္မွ ကားရပ္စရာ ေနရာမရွိဘူးဆိုတဲ့ ျပႆနာကလည္း ၾကားေနရတယ္ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ လမ္းမတန္းမွာ အေသရပ္ထားတဲ့ ကားေတြကို စနစ္တက် ေကာက္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ကားပါကင္မ်ားလည္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေနသည္ ဆိုရာတြင္လည္း ကားပါကင္ေနရာမ်ားမွာ ၿမိဳ႕တြင္း Down Town ဧရိယာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္သည္။ ယခင္ကတည္းက ျပည့္က်ပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာတြင္ ကားပါကင္အတြက္ ေနရာေပးႏိုင္မႈ ရွားပါးႏုိင္သည္။

“ကားပါကင္ေတြ ေဆာက္မယ္ဆိုတာေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ ဒီလိုေလးလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေျမျပင္အေျခအေနမွာေတာ့ ေဆာက္လို႔မရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရွိတယ္ေလ။ လံုး၀ကို ေနရာမရွိေတာ့တဲ့ အစ္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္လိုေပါ့။ အစ္မတို႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာဆို အစ္မလိုက္ၾကည့္တယ္။ ဘယ္လိုမွကို ေနရာမရွိဘူး။ ဟိုတစ္ေလာက အမႈျဖစ္တဲ့ လမ္း ၄၀ နဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းေထာင့္က ေနရာရွိတယ္။ အဲဒါကပိုင္ရွင္ရွိေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ သူတို႔စီစဥ္စရာ ေျမေနရာကေတာ့ အစ္မတို႔မွာ ေနရာမရွိေတာ့ဘူး။ အစ္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္အေနနဲ႔ေတာ့ အခက္အခဲရွိမယ္။ ဒီလိုလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ႀကိဳဆိုတယ္။ ရွိသမွ်လမ္းေပၚ ေနရာတိုင္းကို ကားပါကင္လုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဥပမာ - အေနာ္ရထာ လမ္းေပၚမွာရွိတဲ့ ေနရာေတြကို အကုန္ကားပါကင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ အကုန္စနစ္တက် ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့” ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကားပါကင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ေလးလမ္းသာ သြားလို႔ရသည္။ က်န္သည့္ႏွစ္လမ္းက လမ္းနံေဘးရပ္ထားသည့္ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ သြား၍မရ။ ယခင္က လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုပိတ္ဆို႔ခဲ့ၿပီး ယခုၿမိဳ႕တြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ေစ်းမေရာင္းရ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေတာ္အသင့္ေတာ့ ရွင္းသြားခဲ့သည္။ ေစ်းသည္မ်ားေနရာတြင္ ကားရပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကားပါကင္ ျပႆနာကေတာ့ ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕က ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနရာလြတ္မ်ားတြင္ ယာဥ္အစီးေရ အမ်ားအျပား ရပ္နားႏုိင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ကားပါကင္မ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။

“တကယ္ဆို ၿမိဳ႕တြင္းမွာ အထပ္ျမင့္ ကားပါကင္ေတြ ရွိသင့္တယ္။ ကားနဲ႔႐ံုးတက္တဲ့သူေတြ၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ အဲဒီမွာသြားရပ္။ နာရီနဲ႔ပိုက္ဆံေကာက္။ သူက အဲဒီကေနသြားခ်င္တဲ့ ေနရာကို နည္းနည္းလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ထပ္သြား။ ဒါဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္ေျပႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသးဘူး။ သူတုိ႔ဘက္က ေျမေနရာ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ ေျပာမွပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျမေစ်းက ေကာင္းေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို လုပ္လို႔ရေအာင္ ညႇိႏိႈင္းသင့္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း တစ္ဦးကလည္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္အစီးေရ ၂၁၄၆၄၉ စီးရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ယာဥ္အစီးေရ ၅၀၀၃၈၂ စီးအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း ယာဥ္အစီးေရ ႏွစ္ဆေက်ာ္အထိ တိုးပြားလာခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္လမ္းမ်ား၌ပင္ ကားပါကင္ေနရာ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး မၾကာခဏ စကားမ်ားရန္ျဖစ္မႈမ်ားလည္း ၾကားေနရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးလေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ ေအာက္ထပ္မွာ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကားရပ္ထားလို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္ေစာင္းထိုးအိမ္ကကားက အိမ္ေအာက္ထပ္က အခန္းေရွ႕မွာ လာရပ္ထားလို႔ျဖစ္တာ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ျဖစ္ရာကေန ေဆြးမ်ဳိးေတြအထိ ပါလာတယ္။ အခုဟာက လမ္းမေပၚမွာတင္ ကားရပ္စရာ မရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ရပ္ကြက္ေတြ လမ္းေတြထဲမွာေတာင္ ဒီျပႆနာျဖစ္ေနတာ” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကားရပ္နားရန္ ကားပါကင္ေနရာမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသင့္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကားပါကင္ေနရာ ရွားပါးမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေျမနီကုန္း ရွင္ေစာပုလမ္းရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၀င္းေျမေနရာတြင္ ေျမနီကုန္း ယာဥ္ရပ္နားစခန္းကို ဦးစြာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရတနာႏွင့္ ျမသီတာပန္ျခံမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ အထပ္ျမင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ယင္းႏွစ္ခုအနက္ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာႏွင့္ ျမသီတာပန္ျခံမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းႏွစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕၏အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာတြင္မဟုတ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားျပားသည့္ေနရာ မဟုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာေရာက္ရပ္နားမႈ နည္းပါးကာ မေအာင္ျမင္ဘဲ ပန္းျခံႏွစ္ခု ဖ်က္လိုက္ျခင္းသာ အဖတ္တင္ခဲ့သည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္ပါက တစ္အိမ္လွ်င္တစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ ကားပါကင္မ်ား ထည့္သြင္းရန္မွာ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ကားပါကင္မ်ားမျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လံုေလာက္သည့္ ကားပါကင္ထည့္သြင္းမႈ နည္းပါးေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဧရိယာအတြင္ ေျမအေနအထားအရ ကားပါကင္ ထည့္သြင္းရန္ ေျမေနရာ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ကားပါကင္ေနရာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ားလမ္းေပၚသို႔ လာေရာက္ရပ္နားကာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံမႈစီမံကိန္း၏ ေလ့လာမႈအရ သဃၤန္းကြၽန္းႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကားပါကင္မလံုေလာက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ ယာဥ္ရပ္နားျခင္း၊ မီးပြိဳင့္မ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား နီးကပ္ကာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အဓိကျပႆနာက ကားနဲ႔လမ္းနဲ႔ မမွ်တာပဲ။ ကားပါကင္မွာ ရပ္လို႔ရတဲ့ ပမာဏထက္ ကားအစီးေရက ပိုမ်ားေနတယ္။ ကားပါကင္ လံုေလာက္မႈ မရွိတာေပါ့။ ကားပါကင္ေတြ လုပ္မယ္ဆိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္သင့္တယ္။ အခုဆိုရင္ ကားပါကင္ေတြ ေဆာက္ေပမယ့္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိဘူး။ ဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ မလိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ေဆာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ ေဆာက္ေန႐ံုနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာရွိတဲ့ ကားက်ပ္တာက အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ဆိုရေသာ္ လွည္းတန္းကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးသည္ ကားပါကင္မ်ား လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ အခေပးကဲ့သို႔ စနစ္တက်ျဖစ္ေစမည့္ ကားပါကင္အမ်ားအျပား ရွိသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကားပါကင္ျပႆနာတြင္ သက္ဆုိင္ရာဆိုင္ခန္း၊ အစိုးရ႐ံုး ပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္မရပ္ရဟူသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားသာဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားမႈ ကန္႔သတ္ျခင္းကလည္း ပါ၀င္ေနသည္။ ယခင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကိုယ္ပုိင္ပုဂၢလိက ကားပါကင္ေနရာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ ကားပါကင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို လက္မခံေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ပုဂၢလိက ကားပါကင္မ်ားကို ခြင့္မျပဳေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ကားပါကင္ ေနရာ၌မဆို ယာဥ္ရပ္နားခြင့္ျပဳၿပီး ယခင္ကဲ့သို႔ မိမိဆိုင္ေရွ႕၊ ႐ံုးေရွ႕မ်ားတြင္ ယာဥ္မရပ္ရဟူ၍ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေရးသား၍ ယာဥ္ရပ္နားမႈ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍မရေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ယင္းသို႔ ယာဥ္မရပ္ရ၊ ဌာနဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားသာဟူသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္ေရွ႕၊ ဆိုင္ေရွ႕မ်ားတို႔တြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ တံုးမ်ားခ်ကာ ကားပါကင္ ေနရာဦးထားျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစတင္၍ တရားစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကားတာရာေတြ၊ ပံုးေတြခ်ၿပီး ကားပါကင္ ေနရာဦးထားတယ္။ အဲဒါေတြကို အခုသိမ္းေနတယ္။ အခုေတာ့ ပညာေပးကာလေပါ့။ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကစၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြကို တရားစြဲေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ တရား႐ံုးကိုတင္ပို႔ၿပီး တရား႐ံုးက ဒဏ္႐ိုက္မွာပါ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔တရားစြဲရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကားပါကင္ေနရာဦးထားမႈမ်ာကို ေတြ႕ေသာ္လည္း သြားေရာက္ ေျပာဆိုသည့္အခါ ၎တို႔ေနရာဦးထားျခင္း မဟုတ္ဟု ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို တရားစြဲရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုပါက ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကားပါကင္ျပႆနာအတြက္ မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ ဆိုသည္ကို တိက်ခိုင္မာေသာ မူ၀ါမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္မွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။ ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာ၊ ယာဥ္မရပ္ရေနရာမ်ား သတ္မွတ္ပိုင္းျခား၍ မ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲကာ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ား စနစ္တက် ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း၊ ကားပါကင္မ်ားလည္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကားပါကင္ျပႆနာ  အမွန္တကယ္ ေျပလည္သြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရင္း။

Sources; ေက်ာ္ထင္/Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment