Latest News

Tuesday, January 31, 2017

ဒီေန႔ စာရင္းရွင္းတမ္းပါ အမ်ိဳးတို႔........

ဒီေန႔ စာရင္းရွင္းတမ္းပါ အမ်ိဳးတို႔........

ဘဏ္စာရင္း အဝင္ + AYA Bank မွ သိန္း တရာ + Bella Cosmetic မွ သိန္း တရာ...... စုစုေပါင္း ...... ၆၂,၄၂၅,၃၄၀ /-

194. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
195. ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔စံ - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
196. ဦးေနလင္းေအာင္ - ၆၅,၀၀၀ က်ပ္
197. ကိုရန္သိန္းေအာင္- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
198. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
199. ကိုရန္ေနာင္ - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
200. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
201. ဦးေစာၾကင္စိန္+ေဒါက္တာဝင္းမာစိုး-၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
202. ဦးေစာဝင္း -၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
203. မင္းမင္းထြဋ္-၂၀,၀၀၀ က်ပ္
204. ေစတနာရွင္တဦး - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္
205. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
206. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
207. မင္းသုတ -၂၀,၀၀၀ က်ပ္
208. ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
209. ေဒါက္တာေက်ာ္သက္စိုး -၇၀,၀၀၀ က်ပ္
210. ေဒါက္တာျမတ္ေကာင္း -၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
211. ကိုတိုးေအာင္ - ၇၁၉,၁၄၀ က်ပ္
212. ေစတနာရွင္တဦး -၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
213. ၾကည္ျပာစတိုး -၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္
214. ကိုသိုက္လြင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
215. ဦးေက်ာ္ေဆြျမင့္- ၅၅,၀၀၀ က်ပ္
216. K Nay Family - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
217. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
218. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
219. ဦးခင္ေမာင္ရီ - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
220. ေဒၚနန္းခမ္းေအး - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
221. ေစတနာရွင္တဦး(sg) - ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္
222. ေစတနာရွင္တဦး - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
223. ေစတနာရွင္တဦး- ၂၀၅,၀၀၀ က်ပ္
224. ေစတနာရွင္တဦး- ၁၅,၀၀၀ က်ပ္
225. ေအာင္ေဇာ္စိုး@ကိုၿဖိဳး (auto top power)- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္
226. ကိုဟိန္း - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
227. ေစတနာရွင္တဦး - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
228. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
229. ရွင္းသန္႔ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
230. ဦးလိႈင္ဝင္း+ေဒၚစန္းစန္း- ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
231. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
232. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
233. ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးျမတ္ - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
234. ေစတနာရွင္တဦး - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
235. ဦးမ်ိဳးသူ - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
236. ဦးသန္းဝင္း+ေဒၚတင္မာဝင္း - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
237. ေစတနာရွင္တဦး - ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္
238. မထက္ထက္မိုးဝင္း - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
239. ေအးစည္  - ၆၀,၀၀၀ က်ပ္
240. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
241. ဦးထြန္းဝင္းႏိုင္ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
242. ဦးေက်ာ္ခိုင္ေစာ(ဝက္လက္ၿမိဳ႕)- ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
243. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
244. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
245. ေစတနာရွင္တဦး - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
246. ေဒၚမာလာသန္း - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
247. ဦးေက်ာ္ေဆြဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
248. ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွိန္ - ၇၀,၀၀၀ က်ပ္
249. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
250. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
251. FR Aung Chit - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
252. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
253. ေအာင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
254. လင္းထက္ေအာင္(sg) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
255. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
256. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
257. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
258. ေစတနာရွင္တဦး - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
259. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
260. ေစတနာရွင္တဦး - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
261. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
262. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
263. ေစတနာရွင္တဦး - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
264. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 3,000 က်ပ္
265. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 350,000 က်ပ္
266. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
267. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
268.ဦးသူရလြင္           - 100,000 က်ပ္
269.ဦးစြမ္းထက္လြင္     - 100,000 က်ပ္
270. မဇင္မာၿငိမ္း         - 200,000 က်ပ္
271.ဦးေအာင္ႀကီးမိသားစု- 30,000 က်ပ္
272. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
273.မေဆြေဆြႏိုင္        - 50,000 က်ပ္
274.ဦးေအးပို+ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း - 200,000 က်ပ္
275. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
276.ကိုျမတ္ထြဋ္           - 20,000 က်ပ္
277.မခင္ခင္ေဆြမိသားစု - 100,000 က်ပ္
278. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
279. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
280.ကိုဖုန္းျမင့္ေအာင္      - 100,000 က်ပ္
281.ကိုထြန္းေအာင္+ မျမလြင္ - 25,000 က်ပ္
282.မခင္မိုးျဖဴ                - 50,000 က်ပ္
283.Dr.ေအာင္မ်ိဳးႏိုင္+Dr.ခင္သီတာေအာင္၊ေမာင္႐ွင္းခန္႔လင္း            - 30,000 က်ပ္
284.ကိုေဝလင္းေအာင္      - 500,000 က်ပ္
285.Top Car Rental Service- 50,000 က်ပ္
286.ကိုဟန္ထြန္းႏိုင္         - 80,000 က်ပ္
287.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး      - 20,000 က်ပ္
288.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 10,000 က်ပ္
289.ဦးေအာင္စိုးမိုး          - 100,000 က်ပ္
290.ေဒၚနီနီ                   - 30,000 က်ပ္
291.မခင္သန္းေအး          - 20,000 က်ပ္
292.ကိုတင္ထြန္း             - 50,000 က်ပ္
293.ေဒၚေဇာ္ထြဋ္             - 100,000 က်ပ္
294.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 50,000 က်ပ္
295.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 55,000 က်ပ္
296.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -100,000 က်ပ္
297.S.K.T.           - 100,000 က်ပ္
298.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -20,000 က်ပ္
299.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 110,000 က်ပ္
300.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 200,000 က်ပ္
301.ေဒၚစႏၵာခိုင္      - 10,000 က်ပ္
302.မပိုးအိႂကြယ္    - 50,000 က်ပ္
303.မခင္သန္းဝင္း   - 100,000 က်ပ္
304.ကိုထက္ဦးေဇာ္  - 30,000 က်ပ္
305.ကိုျပည့္စံုေအာင္ - 50,000 က်ပ္
306.ကိုေက်ာ္မင္းသူ - 70,000 က်ပ္
307.ကိုထြန္းသိန္း+sharma- 20,000 က်ပ္
308.MMOo.           - 30,000 က်ပ္
309.ေဒၚရီရီျမင့္        - 10,000 က်ပ္​
310. ကိုတင္ေမာင္စိုး - 300,000 က်ပ္
311.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -20,000 က်ပ္
312.ကိုတင္ေအးေက်ာ္ - 30,000 က်ပ္
313.မနီနီဝင္း        - 30,000 က်ပ္
314.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
315.မသင္းသင္းႏြယ္    - 10,000 က်ပ္
316.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
317.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
318.ကိုဇာနည္ေအာင္   - 200,000 က်ပ္
319.ဦးခင္ေမာင္ေဆြ     - 20,000 က်ပ္
320.မျဖဴျဖဴဝင္း           - 198,400 က်ပ္
321.မစုရည္မိုး             - 50,000 က်ပ္
322.ေဒၚစန္းစန္းျမင့္    - 30,000 က်ပ္
323.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  - 10,000က်ပ္

31.1.2017- ညေန ၄း၀၀ နာရီအထိရ႐ွိေသာအလႉေငြစုစုေပါင္းမွာ 20,052,340.သိန္းက်ပ္တိတိျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္ေပါင္းအလႉရေငြမွာ 42,425,340.00 သိန္းက်ပ္တိတိ ျဖစ္ပါသည္။
"ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒး႐ွင္းဥကၠဌဦးေဇာ္ေဇာ္မွ သိန္းတစ္ရာက်ပ္တိတိ"
"Bella cosmetic မွ သိန္းတစ္ရာက်ပ္တိတိ "
အလႉရ႐ွိေငြစုစုေပါင္း 62,425,340 သိန္း ျဖစ္ပါသည္။

Mg Mg Aye ေေဖာ့စ္ဘြတ္

No comments:

Post a Comment