Latest News

Thursday, January 19, 2017

အိုဘားမားက ထရန္႔ကို သတိေပးၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္

အိုဘားမားက ထရန္႔ကို သတိေပးၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္


ဘာရက္အိုဘားမားသည္ အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကအား ႏႈတ္ဆက္သည့္ ေနာက္ဆုံး မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္၌ ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ ပင္မစံတန္ဖိုးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါက သတိေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳကာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား “ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင္ေျပမွာပါ” ဟု ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္၌ ထရန္႔သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ မက်ိန္ဆိုမီ အိုဘားမားက သူ၏ေနာက္ဆုံး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ လူထုေရွ႕သို႔ ထြက္ျပျခင္းအား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ သူ႔အေနျဖင့္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္သြားေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္ေသာ ကိစၥမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လာမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ စာေလးဘာေလး ေရးခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္း တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေနခ်င္ၿပီး စကားေတြ သိပ္မမ်ားႀကီး မေျပာခ်င္ပါဘူး။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ကြၽန္ေတာ့္သမီးေတြနဲ႔ပဲ ကုန္လြန္လိုပါတယ္” ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ အုိဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အိုဘားမားက စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တုိက္တြန္းအားေပးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္မရေအာင္ ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း အစရွိေသာကိစၥမ်ားက သူ႔အား စကားထြက္ေျပာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုံမွန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းနဲ႔ တခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ ဒါမွမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပင္မစံတန္ဖိုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတယ္လို႔ထင္တဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အခုိက္အတန္႔ေတြ အၾကားမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိပါတယ္” ဟု အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲဆြယ္ပြဲ ကာလအတြင္း ထရန္႔က မြတ္စလင္မ်ား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္သြားရန္ႏွင့္ အမ်ားအျပားသည္ လက္တင္အေမရိကမွျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကာလၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္လာသည့္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူ သန္းႏွင့္ခ်ီလ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔သြားရန္ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္လိုေသာ ထရန္႔၏ ေလသံမ်ားကို အိုဘားမား၏ ရွစ္ႏွစ္ၾကာကာလ လစ္ဘရယ္က်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈက ႏုိင္ငံေရး ထိုးႏွက္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားကို စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထရန္႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားသည္ ယခင္အတုိင္းပင္ အသားက်သြားလိမ့္မည္ဟု ၀မ္းသာအားရ ရွိၾကေသာ္လည္း ထရန္႔ကို ႐ႈတ္ခ်သူမ်ားက စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ၿပီး စမ္းသပ္ခံရမႈ မရွိေသးသည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေပၚ စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။

အစဥ္အလာအရ သမၼတတစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ပုံမွန္အတုိင္းျပဳလုပ္သည့္ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ကိစၥသာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ေနာက္ခံအေနအထား၌ အိုဘားမား၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုမိုေလးလံေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိုဘားမားက သူႏွင့္ထရန္႔တို႔  အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ “ကြၽန္ေတာ္ အေကာင္းဆုံး အၾကံဥာဏ္ ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟုဆိုကာ သူ႔အားေထာက္ခံသူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ခဲ့သည္။

Sources: Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment