Latest News

Friday, January 13, 2017

အေၾကာက္တရားကို ဦးညႊတ္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္” သမၼတ အိုဘားမား

အေၾကာက္တရားကို ဦးညႊတ္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္” သမၼတ အိုဘားမား

မစၥတာအိုဘားမားက သမၼတေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးတာဟာ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

သမၼတဘာရက္အိုဘားမားက ရွီကာဂိုမွာျပဳလုပ္တဲ့ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းမွာ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ၾကဖို႔ အေမရိကန္ျပည္သူေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

‘ဘယ္စံႏႈန္းနဲ႔ပဲတိုင္းတိုင္း အေမရိကဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ႏွစ္က သ ူ ရာထူးရယူခ်ိန္ကထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး အင္အားေတာင့္ တင္းတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတယ္”လို႔ အိုဘားမားက ေထာက္ခံသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူက ဒီမိုကေရစီကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေလးမထားမိတဲ့ အခါတိုင္း ဒီမိုကေရစီဟာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္လို႔လည္း သတိ ေပးပါတယ္။

သူဟာ  ကိစၥေတြကို စဥ္းစားရာမွာ တစ္ေယာက္အျမင္ကို အျခားတစ္ေယာက္က ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးဖို႔ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အေမရိကန္ေတြကို ပန္ၾကားခဲ့ၿပီး ‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး နားေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခု အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ တဲ့ ႏိုင္ငံ့ပထမဆံုးလူမည္းသမၼတဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈ သတင္းစကားနဲ႔ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

သူ႕ကိုဆက္ခံသူ ေဒၚနယ္ ထရမ့္က မစၥတာအိုဘားမားရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့မူဝါဒေတြကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ က်မ္းက်ိန္ဆိုမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူ႕ေနရာကို ဆက္ခံမယ့္ မစၥ တာထရမ့္ကို ပရိသတ္က ကန္႔ကြက္သံျပဳတဲ့အခါ အိုဘားမားကက “ႏိုုး . . . . ႏိုုး .  . . . ႏိုုး . . .  ႏိုုး . . .” လို႔ တားျမစ္ပါတယ္။ ျမဴးၾကြနတဲ့အသံနဲ႔ မစၥတာအိုဘားမားက သမၼေတေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးတာဟာ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဝိေသသလကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ဒီမိုကေရ စီကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သံုးခုရွိေၾကာင္း သူကေျပာပါတယ္။ အဲဒါေတြကစီးပြားေရးမညီမွ်မႈ၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲ ျခားမႈနဲ႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအသီးသီး ပူေဖာင္းေတြအျဖစ္ျပန္လည္ၿပိဳကြဲသြားမႈတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕အပိတ္မိန္႔ခြန္းမွာ သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေမ ရိကန္ေတြကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတာင္းဆိုစရာရွိေၾကာင္း ေျပာပါ တယ္။ “ခင္ဗ်ားတို႔ကို ယံုၾကည္မႈရွိ ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္၊ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာေအာင္လုပ္ႏိုင္ တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္အစြမ္းအစေပၚ ယံု ၾကည္ဖို႔မဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အစြမ္းအစေပၚ ယံုၾကည္ဖို႔ပါ” လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္က သူ႕ေအာင္ပြဲအေၾကာင္း ပထမဆံုးေၾကညာခဲ့ ရာရွီကာဂိုကို ျပန္သြားခ်ိန္မွာ မစၥ တာအိုဘားမားဟာ အေမရိကန္ေတြကို အေကာင္းျမင္မႈမ်ားျပားတဲ့ မိန္႔ခြန္းကိုသာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သူက ေရြးေကာက္ခံသမၼတကို နာမည္တပ္ၿပီးမေျပာခဲ့ေပမဲ့ မိန္႔ ခြန္းထဲက အခ်က္အလက္အမ်ားစု ဟာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ မဲဆြယ္ စကားေတြကို ျပန္လည္ေခ်ပခ်က္နဲ႔တူေနပါတယ္။

အိုဘားမားက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသိပံပညာကို ေလးစား ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး လက္ခုပ္ဩဘာသံအက်ယ္ဆံုးရခဲ့တာက “မြတ္စလင္အေမရိကန္ေတြကို ခြဲျခား ဆက္ဆံတာကို ကြ်န္ေတာ္ ဆန္႔က်င္ပါတယ္” လို႔ ေျပာဆိုခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘အေၾကာက္တရားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဦးညႊတ္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းဟာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ အဓိပာယ္ေကာက္ယူႏိုင္ပါ တယ္။

မစၥတာအိုဘားမားက ရွီကာဂို မွာ လူငယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွိစဥ္အခါကအေၾကာင္းကို ေျပာပါတယ္။ ‘ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့ တာက အေျပာင္းအလဲဆိုတာ သာမန္ျပည္သူေတြပါဝင္ၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ အဲဒီအရာကို အတူ တကြေတာင္းဆိုမွ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆို တာပါပဲ”လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။ ‘ခင္ဗ်ားတို႔ သမၼတအျဖစ္ ရွစ္ႏွစ္ ၾကာရွိၿပီးေနာက္မွာလဲ ကြ်န္ေတာ္ ဒါကို ယံုၾကည္ေနတုန္းပါပဲ”လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

မက္ေကာ္မစ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းကို လူ ၁၈,ဝ၀ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အိုဗယ္႐ံုးခန္းက သူထြက္ခြာခ်ိန္မွာ သမၼတအိုဘားမားကို အေမရိကန္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံၿပီး ဘီလ္ကလင္တန္ ရာထူးကဆင္းခ်ိန္ ေထာက္ခံ ႏႈန္းနဲ႔ အလားတူျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသ နစစ္တမ္းတစ္ခုအရ သိရပါတယ္။

ဘာရက္အိုဘားမားရဲ႕ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္း

လူမ်ိဳးေရး

ကြ်န္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံရၿပီး ေနာက္ လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမႈအလြန္ အေမရိကအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းပါေစ အဲသည္အျမင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ေတြ႕မက်ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ ထိေရာက္ၿပီး တစ္ခါတေလ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေစတဲ့ အင္အားစုအ ျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္သက္တမ္းအတြင္း သိရွိရသေလာက္ လူမ်ိဳးေရးဆက္ႏြယ္မႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ကထက္ ပိုေကာင္းလာပါတယ္။

သူ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

အေမရိကန္ဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ထဲကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ကားလုပ္ငန္းကို ျပန္အသက္ သြင္းႏိုင္မယ္၊ သမိုင္းမွာ အက်ယ္ ျပန္႔ဆံုး အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ႏွစ္က သာ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကြ်န္ ေတာ္ေျပာခဲ့ရင္၊ တကယ္လို႔ က်ဴးဘားျပည္သူေတြနဲ႔ က႑သစ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖာက္ဘဲ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္း ႏိုင္မယ္၊ ၉/၁၁ ႀကိဳးကိုင္သူကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ ေတာ္ေျပာခဲ့ရင္၊ တကယ္လို႔တန္းတူညီမွ်လက္ထပ္မႈရရွိႏိုင္မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရာင္းရင္း အေမရိကန္ျပည္သူ ေနာက္ထပ္ သန္း ၂၀ အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ သိပ္ျမင့္ေနတယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာေကာင္း ေျပာခဲ့ၾကလိမ့္မယ္။

မီရွဲအိုဘားမား

မီရွဲလာဗန္ေရာ္ဘင္ဆင္ ေဆာက္ဆိုက္ဒ္က မိန္းကေလး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အစိတ္လံုးလံုး မင္းဟာ ကိုယ့္ဇနီးသည္နဲ႔ ကိုယ့္သမီးေတြရဲ႕ အေမအျဖစ္သာမက အေကာင္း ဆံုးသူငယ္ခ်င္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မင္းမေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့က႑တစ္ခု ကို မင္းဝင္ယူခဲ့ၿပီး မင္းရဲ႕ က်က္သေရ၊ သတၱိ၊ စတိုင္နဲ႔ ဟာသ ဉာဏ္တို႔နဲ႔ မင္းကိုယ္ပိုင္ေနရာအ ျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ မင္းဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို လူတိုင္းနဲ႔ သက္ ဆိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့တယ္။

Sources; စုျပည့္စံု /ကုမုျဒာ

No comments:

Post a Comment