Latest News

Tuesday, January 31, 2017

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ကေက်ာင္းဖြင္႔ရက္ေတြနဲ႔ ပိတ္ရက္ေတြ ထုတ္ျပန္ထား

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ကေက်ာင္းဖြင္႔ရက္ေတြနဲ႔ ပိတ္ရက္ေတြ ထုတ္ျပန္ထား


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ (၃၁) အခု ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြနဲ႔ ပညာေရး ရံုးေတြ ဖြင္႔ ရက္ ပိတ္ရက္ေတြကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြရဲ႕ တရားဝင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ (၈၈) ရက္ရွိျပီး၊ ပံုမွန္ပိတ္ရက္စေန၊တနဂၤေႏြေန႔ေတြ အပါဝင္ (၇၈) ပါရွိပါတယ္။

 

စုစုေပါင္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္ (၁၆၆)ရက္ရွိျပီး ေက်ာင္းဖြင္႔ ရက္ စုစုေပါင္း (၁၉၉) ရက္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရံုးပိတ္ရက္ (၁၂၆) ရက္နဲ႔ ရံုးတက္ရက္ (၂၃၉) ရက္ရွိပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ရံုး၊ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပိတ္ရက္ ေတြကို ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ႔ ရံုး၊ေက်ာင္းစတာေတြကို သဘာဝေဘး အႏၱာရယ္ က်ေရာက္တာ၊ ေက်ာင္းတည္ရွိတဲ႔ ေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားတာ ၊ အသက္အႏၱရယ္ လံုျခံဳေရး လိုအပ္မွဳရွိတာ စတဲ႔ အခက္ခဲေတြရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြကို တင္ျပျပီး ေခတၱယာယီ ပိတ္ထားခြင္႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Author  ေမေသာ္တာေမာင္Kumudra

No comments:

Post a Comment