Latest News

Monday, January 30, 2017

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ စၿပီ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ စၿပီNLD အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမွာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္မွာ စတင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ဘယ္ေလာက္လဲ

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လစ္လပ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွာ ရာထူးတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႏုတ္ထြက္သြားၾကတာျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္ေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းသီးနဲ႔ မုိင္း႐ွဴး ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုကေတာ့ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက လုံျခံဳေရး အေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့လုိ႔ ခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သုံးေနရာနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ခုနစ္ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ ဆုိေပမယ့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ သုံးေနရာဟာ ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ားတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၂ ခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ကုိးေနရာအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ကုိးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္တဲ့ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းမဲၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္ ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ လူသိမ်ားတဲ့ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) က ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာ၀င္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အက်ဳံး၀င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ သုံးေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ အက်ဳံး၀င္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) ျဖစ္တဲ့ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ (၄) ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၃) ျဖစ္တဲ့ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ေနာက္ထပ္လူသိမ်ားတဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း NDF ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေျခာက္ေနရာနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ တစ္ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကေတာ့ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ေနရာ၊ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ေနရာ၊ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ကေတာ့၊ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနရာေတြမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီမ်ားကေတာ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား အင္အားႀကီးပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) နဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ ဘယ္ပါတီေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာလဲ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာပါ။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာလုံးကုိ အျပည့္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီက ယခင္အာဏာရပါတီတစ္ျဖစ္လဲ ယခုအတုိက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအာဏာရ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ဒုတိယေနရာမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ ဦးနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရက္ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။

တတိယ အမ်ားဆုံးအေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အင္အားႀကီးပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) နဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ (SNDP) တုိ႔က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦးစီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္ပါတီမ်ားျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီက ေျခာက္ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီက ငါးဦး၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)က ေလးဦး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီက သုံးဦး၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ႏွစ္ဦး၊ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးပါတီက ႏွစ္ဦး၊ “၀”လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ တုိးတက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ႏွစ္ဦးနဲ႔ က်န္ ၁၃ ပါတီက တစ္ဦးစီ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာဟာဆုိရင္ အခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုးဦးအထိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြထဲမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေရအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရပါတီအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က တစ္စုံတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မွာလား

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ အင္အားႀကီး ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္သလုိ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံး ခန္႔အပ္ထားႏုိင္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အခ်ဳိ႕မွလဲြ၍ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ားစုမွာ အင္အားႀကီးပါတီအျဖစ္ လႊမ္းမုိးထားပါတယ္။

အခုက်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာဟာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမဲခြဲတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ မဲတစ္မဲရဲ႕ တန္ဖုိးနဲ႔ၾကည့္ရင္ အေရးႀကီးေပမယ့္ အလုံးစုံ ျခံဳငုံသုံးသပ္ၾကည့္ရင္ အာဏာရပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ အႏုိင္အ႐ႈံး ရလဒ္ဟာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးထားမႈနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ တည္ရွိမႈတုိ႔ကုိ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယခင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ အစုိးရလက္ထက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ ေနရာမွာ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊမ္းမုိးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အသက္၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အသက္၀င္လာခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊမ္းမုိးထားမႈနဲ႔ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းထားမႈတုိ႔အေပၚေတာ့ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ပါဘူး။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိမႈဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ အနည္းငယ္သာ အႏုိင္ရရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ားအျပား ႏုိင္ေျခမရွိေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ အခ်ိဳ႕က ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အမွန္တကယ္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျပည္သူလူထုက ခ်စ္ခင္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ လုိခ်င္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မထင္မွတ္ႏုိင္တဲ့ အႏုိင္ရရွိမႈမ်ဳိးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံအႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိမႈအတြက္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုက်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ တုိက္႐ုိက္ သက္ဆုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း NDF ပါတီကုိယ္စားျပဳ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က သုံးသပ္ ေျပာၾကားပါတယ္။

“အဲဒီေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ အနည္းဆုံး ေလးပုံတစ္ပုံ ရတယ္ဆုိရင္ ေလးပုံတစ္ပုံ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရတယ္ဆုိရင္ ေနာင္လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရမယ္လုိ႔ ဒါတစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္လုိ႔ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီဟာကေရခ်ိန္က ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္က တျဖည္းျဖည္း ျမင့္လာလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ မဲကုိရတယ္ဆုိရင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏွစ္ဆတက္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဏာရပါတီ အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တျခားပါတီကုိ ေပးလုိက္ရၿပီဆုိရင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မိမိရဲ႕ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တျခားပါတီေတြကုိ ေနာက္အျခားပါတီေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေနာက္ထပ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထပ္ေပါင္းေပးလုိက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတို႔လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈတစ္၀က္ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္” လုိ႔ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကေတာ့ ၂၀၁၇  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ စမ္းသပ္တဲ့ပြဲလုိ႔ ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ယုံၾကည္အားကုိးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ဒီပုံစံအတုိင္း သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ လက္ရွိ အာဏာရပါတီေပၚမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ စမ္းသပ္တဲ့ပြဲလုိ႔ ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုက အာဏာရပါတီကုိ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံတယ္။ ယုံၾကည္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပါတီကုိ  ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ မဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ စဥ္းစားမႈမ်ဳိးပဲ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ တစ္ဖက္မွာ ၾကည့္ရင္လည္းပဲ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည္သူလူထုကုိ မ်က္ႏွာမူ ရပ္တည္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ဳိးကုိ မေတြ႕ရေသးတာလည္း ပါပါတယ္” လုိ႔ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ဆုိပါတယ္။

ပါတီတံဆိပ္ကုိ အဓိကၾကည့္ မဲေပးခဲ့တာလား

တပ္မေတာ္အစုိးရက က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ မဲေပးခ်ိန္မွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာစြာမသိဘဲ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ကုိၾကည့္ကာ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ထုိ႔အတူပါပဲ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္မွာလဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ပါတီမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ ပါတီတံဆိပ္ကုိၾကည့္ၿပီး မဲေပးၾကျပန္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိစဥ္အခ်ိန္က တစ္ဖက္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အာဏာရပါတီ ျဖစ္သလုိ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္မႈ ရရွိထားတာေတြေၾကာင့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ မဲရရွိဖုိ႔အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေနတဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔အတူ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ မဲရရွိဖုိ႔ လုိအပ္ေနတာေၾကာင့္ အင္အားႀကီးႏွစ္ပါတီစလုံးဟာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ့အခါ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရတဲ့အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ထုတ္မစည္း႐ုံးမႈ မျပဳေတာ့ဘဲ ပါတီတံဆိပ္ကုိသာ အဓိကထား စည္း႐ုံးခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ နာမည္မၾကည့္ဖုိ႔၊ စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းေရး လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီတံဆိပ္ကုိသာ ၾကည့္ၾကဖုိ႔ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အမွားအယြင္းလုပ္ရင္ ပါတီက အေရးယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း စတဲ့ ကတိေတြေပး စည္း႐ုံးခဲ့ပါတယ္။

ပါတီတံဆိပ္နဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုံ အသုံးျပဳၿပီး အဓိကထား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ့အခါ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဟာ အျခားပါတီမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအထိ ႐ုိက္ခတ္သြားၿပီးေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနီးပါး အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

“အရင္စနစ္ကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ မႀကိဳက္လုိ႔ အေျပာင္းအလဲ လုိခ်င္လုိ႔ NLD ကုိမဲေပးတယ္။ မဲေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီစနစ္ေျပာင္းေအာင္ေပးခဲ့တာ သူတုိ႔ဘက္က မျပည့္စုံေသးဘူး။ မျပည့္စုံေသးဘူးဆုိတာက အရင္ပ်က္ေနတဲ့ဟာကုိ ျပန္ျပင္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါအခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုေပးရမွာပဲ” လုိ႔ မုံရြာေဒသခံ ကုိလွမုိးက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးသြားတဲ့ပါတီေတြ၊ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထဲမွာ တစ္ဦးခ်င္း အရည္အခ်င္းေကာင္းရွိသူေတြ မလြဲဧကန္ ရွိႏုိင္ေပမယ့္ စနစ္တစ္ခု အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵကုိေတာ့ သူတုိ႔မေက်ာ္လြန္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေရာ ပါတီတံဆိပ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ၾကည့္မဲေပးဦးမွာလား

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ မွားယြင္းမႈ အခ်ဳိ႕ရွိတဲ့အတြက္ ပါတီပုိင္းက အေရးယူမႈမ်ား ရွိသလုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ သူတုိ႔ရရွိထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ရာထူးေနရာေတြကပါ ဖယ္ရွားခံရတဲ့အထိ ျဖစ္ပ်က္မႈေတြေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်မွ ေထာက္ခံခဲ့သူေတြ သာမက ရွိရင္းစြဲပါတီအေပၚ ၀န္းရံေထာက္ခံသူေတြကပါ ပါတီအေပၚ စိတ္ၿငိဳျငင္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္ (၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အလုံၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ကုိ၀ဏၰက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အသုံး၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ မဲမေပးဘဲ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္အတြက္ NLD ပါတီတံဆိပ္ကုိသာၾကည့္ၿပီး NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ မဲေပးခဲ့ေပမယ့္ အခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီကျဖစ္ေစ လူပုဂၢိဳလ္ကုိသာၾကည့္ၿပီး ေသခ်ာ ေရြးခ်ယ္မဲေပးမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

“အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ လုိခ်င္လုိ႔ အေမစုမ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ေပးတာ သူတုိ႔ဘာသာ ဘာပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ဒါအစ္ကုိသူတုိ႔ကုိ လုံး၀ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ ေပးမွာေတာ့ NLD ပဲေပးမွာပဲ။ အဓိက လုိအပ္တာက ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီဘူး။ ဒါျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေျပာတာေပါ့ေနာ္” လုိ႔ လစ္လပ္မုံရြာ မဲဆႏၵနယ္က မုံရြာေဒသခံ ကုိလွမိုးက ေျပာပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဦးေဆာင္ လႊမ္းမုိးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းေနတယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားက ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနၿပီး အစုိးရလုပ္သမွ် အတုိက္အခံလုပ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အတုိက္အခံလုပ္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပႏုိင္မယ့္ အျခားပါတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ပုိၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေရခ်ိန္ျမင့္တဲ့ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တံဆိပ္ကိုၾကည့္ မဲေပးခဲ့တဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပုဂၢိဳလ္ကုိၾကည့္ၿပီး မဲေပးမယ့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္၀က္ေက်ာ္ ပုိတုိးလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္ (၆) မဲဆႏၵနယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က သူ႔ရဲ႕အျမင္ကုိ ေျပာပါတယ္။

“၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵနယ္ရွင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔  ျပည္သူလူထုအတြက္ တကယ္အလုပ္လုပ္ႏုိင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဥပမာ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာဆုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေနရာရလာဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာလည္းပဲ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ တကယ္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေနရာရလာဖုိ႔ လုိအပ္တယ္” လုိ႔ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက မဲဆႏၵရွင္ေတြကုိ တုိက္တြန္းစကား ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြသာ အႏုိင္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက သူရဲ႕အျမင္ကုိ ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘာေတြ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ေနလဲ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္အစုိးရက က်င္းပေပးတဲ့ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ က်င္းပတဲ့ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သူေတြဟာ ေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အဓိက ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရတဲ့အခ်က္ေတြက ႀကိဳတင္မဲကိစၥ၊ မဲစာရင္း၊ အတုိက္အခံပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာမွာ ေနရာရရွိေရး အခက္အခဲ ကိစၥမ်ားနဲ႔ အျခားအေထြေထြကိစၥေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာၿပီး မဲစာရင္း ျပဳစုထားမႈကုိ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ အမည္ေတြထပ္တာ၊ ပထမအႀကိမ္မွာ မိသားစုတစ္စု အစဥ္လုိက္ ၾကည့္ရေပမယ့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေၾကညာသည့္အခါ အမည္အလုိက္ တန္းစီတဲ့အတြက္ နာမည္အလြယ္တကူ ရွာမရတဲ့ စတဲ့ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက မဲစာရင္းေပၚ သံသယ၀င္လာတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထပ္မံၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအာဏာရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ ပထမဆုံး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ လႊမ္းမုိးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ၊ အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပမွာပါ။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အသစ္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လလယ္ပုိင္းမွစလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ ေ၀ဖန္ခံမႈ အမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ မဲစာရင္းကုိ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္မ်ားမွာ တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္း အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီမဲစာရင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔ မွာ ေၾကညာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဥပမာ ဗဟုိ၀န္ထမ္းတကၠသုိလ္မွာ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ မဲေပးျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကသာ ႀကီးၾကပ္ၿပီး မဲေပးၿပီးသား မဲလက္မွတ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္တဲ့ ပုံစံျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ အဲဒီလုိ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ မဲေပးတဲ့အခါမွာ သင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ အနီးဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ႀကီးၾကပ္မွာျဖစ္သလုိ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္မ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လုိက္ပါၾကည့္႐ႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေပးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္ရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ေကာင္းသတင္း ရရွိေနေပမယ့္ အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိရွိလာမလဲ ဆုိတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္မွာ အတုိက္အခံျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဏာရပါတီ အေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဲရလဒ္ဟာပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အာဏာရပါတီရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ကရွိေနဦးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြ ဘယ္လုိမဲေပးၾကမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကရဦးမွာပါ။

Writer:
ေက်ာ္ဇင္၀င္း

===========

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment