Latest News

Tuesday, January 24, 2017

ကုန္သြယ္ေရး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ျဖဴေတာ္က တ႐ုတ္ကို သတိေပး

ကုန္သြယ္ေရး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ျဖဴေတာ္က တ႐ုတ္ကို သတိေပးေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္း၌ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က တ႐ုတ္ကို သတိေပးလုိက္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ တင္းမာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို အခ်က္ျပသည့္အေနျဖင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေရွာင္စပုိက္ဆာက “ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ ေသခ်ာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ ဒီကြၽန္းေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာ ေရပုိင္နက္ထဲမွာရွိရင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈအစိတ္အပုိင္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းက သိမ္းယူတာမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ဖို႔ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရပါမယ္” ဟု စပုိက္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ “အစက္မ်ဥ္းကိုးခု” ဟုေခၚေသာ ေနရာအတြင္းရွိ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၏ က်ယ္ေျပာေသာ အတုိင္းအတာကို ၎တို႔ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု အခုိင္အမာ ဆိုထားၿပီး သူ၏အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔ကလည္း ၎တို႔ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။

ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕က ဆက္ခံခဲ့သည့္ အိုဘားမားအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္က ကြၽန္းငယ္မ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရတိမ္ပုိင္း ေသာင္စြယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေမးခြန္းမ်ားအား ၾကားေနသေဘာသာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားမႈကို ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရသာ ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္တို႔ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ဆုိထားေသာ ပုိင္နက္တစ္ေလွ်ာက္ ေရတပ္ကင္းလွည့္ သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္ကာ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က Exxon Mobil အႀကီးအကဲေဟာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားခံရသူ ရက္စ္ေတလာဆင္က တ႐ုတ္၏ အျငင္းပြားေနေသာ ကြၽန္းမ်ားေပၚ အေျခစုိက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို တရားမ၀င္ဟု ေခၚဆိုလ်က္ တင္းမာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို အရိပ္အျမြက္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ကို ေပးလိုတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ အခ်က္ျပမႈကေတာ့ ပထမက ကြၽန္းတည္ေဆာက္မႈေတြ ရပ္ဖို႔နဲ႔ ဒုတိယက အဲဒီကြၽန္းေတြကို အသုံးျပဳေနတာကိုလည္း ဆက္ၿပီးခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူး ဆိုတာပါပဲ” ဟု ေတလာဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတလာဆင္၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားသည္ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆုံး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္သည့္ အလားအလာကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

စပုိက္ဆာက ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တင္းတင္းမာမာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔မႈကို အသာစီးရေစၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထိခုိက္ေစသည္ဟူသည့္ ထရန္႔၏ မဲဆြယ္ပြဲကာလက ပင္မအေၾကာင္းအရာဆီသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သုိ႔ေသာ္သူ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားမ်ားအတုိင္း ဆက္သြားရန္ လက္ခံေရးကို မျပင္ဆင္ရေသးေၾကာင္း ထရန္႔က သတိျပဳမိသည္ဟု စပုိက္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကိစၥအမ်ားႀကီးမွာ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္ မေနပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ သူတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို  အေမရိကန္ႏုိင္ငံထဲမွာ ေရာင္းခ်ဖို႔ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေနႏုိင္တဲ့ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ” ဟု စပုိက္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စပုိက္ဆာက အေမရိကန္စီးပြားေရး ႏွင့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း၌ ထိုးေဖာက္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိ ေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပလ်က္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဥာဏ မူပုိင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားကို အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။    

Ref း AFPSources: : Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment