Latest News

Monday, January 30, 2017

အေမရိကန္ႏွင့္ ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္လိုက္ေသာ သမၼတထရန္႔၏ ပထမဆံုး သီတင္းပတ္

အေမရိကန္ႏွင့္ ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္လိုက္ေသာ သမၼတထရန္႔၏ ပထမဆံုး သီတင္းပတ္ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ရင္း၊ မတူျခားနားလြန္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရင္း၊ လူထုကို သေဘာထားႏွစ္ျခမ္း ကြဲေစရင္း၊ အေမရိကန္ကို ကိုင္လႈပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိတစ္ခုအတြက္ ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရင္း သူ၏ သမၼတတာ၀န္ ပထမဆံုး သီတင္းပတ္၌ပင္ ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့သည္။

ထရန္႔၏ ေခတ္အတြင္းသို႔ သီတင္းတစ္ပတ္ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ ရွိလာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရာရွိတစ္ဦးပင္လွ်င္ လံုး၀မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အျပင္လူတစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသို႔ ဒုန္းစိုင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ခုနစ္ရက္အၾကာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူ၀ါဒမ်ားသည္ ျပန္လည္စစ္ေဆးခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔၏ ေျမလွန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းသည္ တက္ၾကြေသာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ မိန္႔ခြန္းႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အာဏာကို အစိုးရအဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕ကေန တျခားတစ္ဖြဲ႕ကို ဒါမွမဟုတ္ ပါတီတစ္ခုကေန တျခားပါတီတစ္ခုကို ကူးေျပာင္းတာသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အာဏာကို ၀ါရွင္တန္ဒီစီကေန ယူၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ ျပည္သူေတြကို ျပန္ေပးတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မီဒီယာတို႔၌လည္းေကာင္း အီလစ္မ်ား အေျခက်ေနမႈသည္ ကမၻာႀကီး၏ တစ္ခုတည္းေသာ စူပါပါ၀ါကို ယူထားသည့္ အရွိန္အ၀ါႀကီးမားသူမ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ဘဲ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

သမၼတအသစ္သည္ ကမၻာႀကီး၏ က်န္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ သတိေပးခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၇၅ ႏွစ္တာအတြင္း အေမရိကသည္ ဘာရက္အိုဘားမားက “ပစ္ပယ္၍ မရေသာႏုိင္ငံ”ဟု ေခၚဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ ကမၻာႀကီး၏ အစီအစဥ္ အေနအထားမ်ားကို တြဲစပ္ေပးေသာ ေကာ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထရန္႔၏ ေခတ္သည္ “အေမရိကသည္သာ ပထမ” ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေရွ႕႐ႈကာ သံတမန္ေရးရာသည္ သုညအဆင့္သို႔ ထိုးက်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ား  ျပန္လည္စစ္ေဆး သံုးသပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး မဟာမိတ္သစ္မ်ား စူးစမ္းေလ့လာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔ က်မ္းသစၥာမက်ိန္ဆိုမီတြင္ လူအမ်ားက သမၼတျဖစ္မႈသည္ ထရန္႔ကို ေျပာင္းလဲေစမည္ေလာ၊ ထရန္႔က သမၼတျဖစ္မႈကို ေျပာင္းလဲေစမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔၏ သမၼတသက္တမ္း ေလးႏွစ္အအတြင္းသို႔ မိနစ္ ၂၀ သာ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္၌ လူတုိင္းလိုခ်င္သည့္အေျဖကို ရရွိသြားေတာ့သည္။

သမၼတ႐ံုးခန္းသို႔ မေရာက္မီမွာပင္ ထရန္႔၏ ဗ်ဴဟာမွဴးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ သမၼတအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား တသီတတန္းႀကီး ထုတ္ရန္ ပထမဆံုး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အတိုက္အခံမ်ား ဟန္ခ်က္ပ်က္သြားေစရန္ႏွင့္ ထရန္႔ကို တကယ္လုပ္သည့္ လူ၊ အေျပာင္းအလဲကို ေရဆာသလို ဆာေနေသာ သူ႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားအား အမွန္တကယ္ မြတ္သိပ္မႈ ျပည့္ႏုိင္ေစမည့္လူအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

အေမရိက အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားစြာတို႔အတြက္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ လူအစား စက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႀကီးတို႔သည္ ကမၻာပ်က္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကအလယ္ပိုင္းမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးက ၎တို႔အား ျဖတ္ႀကိတ္သြားၿပီး ပို၍ဆိုးသည္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ေဂးအခြင့္အေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိက၏ ယဥ္ေက်းမႈစစ္ပြဲအတြင္း ကမ္းေျခေဒသမွ အီလစ္မ်ားက ၎တို႔အား လမ္းႀကိတ္စက္ကဲ့သုိ႔ နင္းေခ်ေနသည္ဟု ခံစားခဲ့ၾကသည္။

ထရန္႔သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူမ်ားအား မိမိသည္ ၎တို႔အတြက္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ေစရမည္ဟု ကတိေပးရင္း ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ထရန္႔သည္ ေရာ္နယ္ရီဂင္က Dance with the one that brung ya (“မင္းအခုေရာက္ေနတဲ့ ေနရာကို ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ လူေတြကို မေမ့ပါနဲ႔” ဟု အဓိပၸာယ္ရ) ဟု ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း ေရွ႕ဆက္၍ ေနေလသည္။

ေဒသအမ်ားစုအတြက္မူ သမၼတသည္ မည္သည့္ ရီပက္ဘလီကင္ထံမွမဆို ထြက္လာႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ပံုေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ စစ္တပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထရန္႔သည္ ၎တို႔အေပၚ၌ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေရး၀ါဒီစကားမ်ားအား ခပ္ထူထူအုပ္ကာ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္ စတိဘန္ႏြန္၏ အထူးကြၽမ္းက်င္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ တြဲထုတ္ခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္၏ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးပါ၀ါအား တန္ျပန္ခ်ိန္ညႇိရန္ ဒီဇုိင္းဆြဲထားေသာ ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဆီးရီးယားမွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အျခားမြတ္စလင္ခုနစ္ႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

ထရန္႔သည္ မကၠဆီကိုေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္တြင္ တံတိုင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး စတင္ရန္ အစီအစဥ္ကို အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး မကၠဆီကိုသမၼတ အင္းနရစ္ပီညာနစ္တိုကို လူသိရွင္ၾကား အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ကာ နစ္တိုက ၀ါရွင္တန္ကိုလာေရာက္မည့္ သူ၏ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ခ့ဲေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယခုအခါ တံခါးမ်ားကို ပိတ္ပစ္ရန္ လိုလား၍ေနေလၿပီ။

အိုဘားမား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အီရတ္စစ္ပြဲေနာက္ပိုင္း၌ ကမၻာတစ္လႊား၌ အေမရိက၏ ပံုရိပ္သည္ အလြန္သိသိသာသာ သို႔မဟုတ္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ ထရန္႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားက ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အီလစ္မ်ားကို တိုက္မည့္ အျပင္လူတစ္ဦးကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ ေနသားတက်ျဖစ္ရန္ ေ၀းကြာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဓိက ရာထူးမ်ားကို ယခုအထိ ခန္႔ထားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ႏိုင္လွသည္။

ထရန္႔၏ လက္ေထာက္မ်ားသည္ မကၠဆီကို ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္၌ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေကာက္ခံရန္ အဆိုျပဳ ခ်က္အတြက္ ျပည္သူမ်ားေရွ႕သို႔ ခ်ျပျငင္းခုံရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည္။

၎အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ခုခံေနရသည္။

သီတင္းပတ္တစ္ေလွ်ာက္၌ ထရန္႔သည္ ၎၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေသာ လူအုပ္ပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္သည္ဟု ထင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သူ၏ လက္ေထာက္မ်ားဆီသို႔ သတင္းစာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္တန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ပံုစံသည္ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည့္လူထက္ သူ၏ ပံုရိပ္အေပၚသာ အာ႐ံုစိုက္ထားသူႏွင့္သာ တူေနသည္။

Quinnipiac စစ္တမ္းအရ ထရန္႔၏ သမၼတတာ၀န္ ပထမဆံုးသီတင္းပတ္အကုန္ ၌ လူထုေထာက္ခံမႈသည္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ထရန္႔အား အျပင္းထန္ဆံုး ေ၀ဖန္သူမ်ားအတြက္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ ထရန္႔က သမၼတျဖစ္မႈကို ဖ်က္ဆီးမွာလား၊ သမၼတျဖစ္မႈက ထရန္႔ကို ဖ်က္ဆီးမွာလားဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။

Writer:
နရီမင္း

===========

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment