Latest News

Thursday, December 8, 2016

စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာဖို႔ အေျခအေနေကာင္းေတြ

စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာဖို႔ အေျခအေနေကာင္းေတြ

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သံုးရက္ၾကာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္အပါအဝင္ က႑အေတာ္မ်ားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုး ခ်ဲ႕ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရတယ္။

ဒါ့အျပင္ စင္ကာပူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆဲြထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ သစ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေတြခ်ျပခဲ့လို႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စင္ကာပူ-ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ အလွည့္အေျပာင္းေတြ ရွိလာတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအရ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈ သိ သိသာသာ ျမင့္တက္လာတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ကိစၥရပ္ေတြမွာ စင္ကာပူဘဏ္ေတြကို အား ျပဳၿပီး တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းမွာ စင္ကာပူက အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာတယ္။

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ စင္ကာပူ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံေရးေတြ ပိုမိုအားေကာင္း ခိုင္မာတယ္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စင္ကာ ပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူ ေတြအၾကား ရက္ေပါင္း ၃ဝ ဗီဇာအျပန္အလွန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း အာဆီယံမွာ ဦးေဆာင္မႈေပး ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တာက အေတာ္ေလးထူးျခားပါ တယ္။

ကမၻာက ေလးစားရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္လာရင္ 'အာဆီယံပံုရိပ္' ျမင့္တက္လာၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း အက်ိဳး အျမတ္ေတြ ပိုမိုရရွိမယ္ဆိုတာ စင္ကာပူက ေကာင္းေကာင္းသိေန ပံုရတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥရပ္ေတြကို အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတယ္။ ႐ိုက္တာသတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ နဲ႔အတူ စင္ကာပူစီးပြားေရးလည္း ေႏွးေကြးေနတယ္။
စင္ကာပူ ပင္မစီးပြားေရးကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္းေတြကို handle လုပ္ေပးျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းေတြက အဓိကက်ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးမွာလည္း ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္လာရင္ စင္ကာပူကိုပဲ အားျပဳခဲ့ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဗဟိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ ျပည္ပကို ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ က်ဆင္းလာလို႔ (စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္ကေန) ေဒသတြင္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ျပန္လည္ ထိန္းညႇိရမယ့္ အေနအထားကို ေရာက္ လာတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန၊ အခင္းအက်င္းမွာ အာရွတိုက္ရဲ႕ ဴေ်အ ၤမသညအငနမ လို႔ နာမည္ႀကီးလာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ သံတမန္ဆက္ ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥရပ္ေတြက ေရွ႕တန္းကို တိုးထြက္လာတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံရွိၿပီး စင္ကာပူက ကိုးဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိလို႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈပမာဏက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဒသမ၅ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထပ္မံေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ စင္ကာပူကုမၸဏီေတြ ပါဝင္သလို အျခားႏုိင္ငံေတြကလည္း စင္ကာပူအမည္ခံၿပီး တစ္ဖက္လွည့္ ဝင္လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရ တယ္။ အရပ္စကားနဲ႕ နားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရရင္ စင္ကာပူ အမည္ေပါက္ ကုမၸဏီေတြလို႔ဆိုရမွာပါ။ အေမရိကန္၊ အေနာက္ ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္စတဲ့ ကုမၸဏီေတြက စင္ကာပူမွာမွတ္ပံုတင္ၿပီးျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို စင္ကာပူအမည္ေပါက္ ကုမၸဏီေတြ ဝင္ ေရာက္လာရတာ အဓိကအားျဖင့္ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ ပထမအခ်က္က (ထိုစဥ္က) ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မႈ 'ကြင္းလံုးကြၽတ္' ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းမရွိေသးလို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အခက္အခဲေတြ၊ အဟန္႔အတားေတြ ရွိ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း အာဆီယံ ကတိကဝတ္ေတြအရ အာဆီယံထဲက ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္ကုမၸဏီကိုမဆို ခြင့္ျပဳေပးရတယ္။ ASEAN Comprehensive Investment Agreement ကရွိေန ေတာ့ အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ လက္ခံေပးရတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကေန စင္ကာပူအမည္ေပါက္ကုမၸဏီေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္ လာၾကတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ 'ဆန္ရွင္'မိခဲ့လို႔ အေမ ရိကန္၊ အေနာက္ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီေတြ က တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ဖို႔အခြင့္မသာႏုိင္ဘဲ ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အာမခံရွိဖို႔အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ၾကားခံၿပီး စင္ကာပူဘက္က လွည့္ဝင္လာၾကတယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလထဲမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္း အနားမွာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက 'စင္ကာပူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဆို တာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းထဲမွာ စင္ကာပူလို႔ေပၚေနေပမယ့္စင္ ကာပူႏုိင္ငံသားေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြက စင္ကာပူမွာ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီမွတ္ ပံုတင္ရာဌာနကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ စင္ကာပူျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေအာက္မွာ စာရင္းသြင္းလိုက္ရတယ္'လို႔ ဆို ပါတယ္။

အလားတူ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွာလည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၇၃၂ သန္းေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း MIC ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုပါ တယ္။ အျမည္းအစမ္းအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကမၻာေက်ာ္ ကိုကာကိုလာ အခ်ိဳရည္ကုမၸဏီဟာ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ ထဲကို စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာတယ္။ အလား  တူ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေတြမွာလည္း စင္ကာပူ အမည္ခံၿပီး ဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ စင္ကာပူရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈက တရိပ္ရိပ္တက္လာၿပီး စင္ကာပူအမည္ေပါက္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁ဝဝ ဝန္းက်င္အ ထိ ရွိလာတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမွာအခြန္ ႏွစ္ထပ္ (double taxation) မျဖစ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုထားတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ စင္ကာပူကုမၸဏီေတြဟာ စင္ကာပူ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာအစိုးရ တစ္ရပ္ရပ္ကိုသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္ကို အခြန္ေဆာင္ေပးေဆာင္ထားရင္ က်န္အစိုးရကပါ ထပ္ၿပီးအခြန္ေကာက္ခံ တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဒီအခ်က္က စင္ကာပူအ တြက္ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာၿပီး အျမတ္ထြက္ေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္မွာ အခြန္ႏွစ္ထပ္ ကိစၥကို ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ရာမွာ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရထုတ္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒီ႐ႈေထာင့္ ကၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္သြယ္ မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးခ်ဲ႕လိုရင္ အခြန္ႏွစ္ထပ္ကိစၥကို ေျဖရွင္း ေပးရင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Biliteral Free Trade Agreement) ေတြကို ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ စီးဝင္လာႏုိင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အခြန္ႏွစ္ထပ္ကိစၥလည္း ပါဝင္တယ္။ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက မာ႐ူယာမာက 'ျမန္မာနဲ႔ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ အခြန္ႏွစ္ထပ္ သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုရေသးလို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ရရွိလာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ကို ျမန္မာ အစိုးရကို အခြန္ေဆာင္ရတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရကိုလည္း အခြန္ေဆာင္ ရတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုက ႏုိင္ငံႏွစ္ခုကို အခြန္ေပးေနရတယ္'လို႔ ဆို ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဘက္က ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေန ၿပီး သေဘာတူညီမႈရခဲ့ရင္ ဂ်ပန္အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ ေရာက္လာႏုိင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးလႊဲ ေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥေတြမွာ စင္ကာပူက ၾကားခံလည္းျဖစ္သလို အားထားရာလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မယ့္ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ေငြ ေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြေပးပို႔ျခင္းအစရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို လုပ္ ေဆာင္တဲ့အခါ စင္ကာပူဘဏ္ေတြက အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွာရွိေနတယ္။
ယခုအခါမွာေတာ့ အေျခအေန၊ အခင္းအက်င္းေတြက ေျပာင္း လဲသြားပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက 'ဆန္ရွင္' ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ႐ုပ္သိမ္းခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး(GSP) ကိုလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွတိုက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ နာမည္ရလာပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံကို တစ္ဆင့္ခံၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေပၚမွာ ျပန္လည္သံုးသပ္စရာ ရွိလာတယ္။ စင္ကာပူကို တစ္ဆင့္ခံမယ့္အစား တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းလာမွာ မလဲြဧကန္ပါ။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ စင္ကာပူကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တ႐ုတ္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မီွခိုရမႈအေနအထားကို အတိုင္းအ တာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
YangonTimesJournal

No comments:

Post a Comment