Latest News

Monday, November 21, 2016

စပါးရိတ္သိမ္းခြင့္ တားျမစ္ခံထားရသည့္ လႊစာေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ား စပါးရိတ္ခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆို


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ လႊစာေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ေျမ ဧက ၂၇ဝဝ ေက်ာ္ကို သစ္ေတာေျမျဖစ္၍ အစိုးရက တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၃၆ လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ (MJN) ရုံးခန္းတြင္ အဆိုပါ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားက စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းခြင့္မရရွိျခင္း ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တရားစြဲဆို အေရးယူခံရ ျခင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္ရွင္းလင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႊကၽြန္းသာရွိ အကြက္ႀကီး အမွတ္ ၆ သစ္ေတာေျမတြင္ လယ္ေျမအျဖစ္ သစ္ေတာက်ဴးေျပစာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ စု ၂၈ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ကိုင္လာသည္ မွာ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ေတာေျမ ျဖစ္သည့္ အတြက္ စပါးမရိတ္သိမ္းရဟု လပြတၱာ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ေန႔ ၀န္းက်င္က တားျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းသျဖင့္ လယ္သမား ၄ ဦးႏွင့္ စပါးရိတ္ သိမ္းခြင့္ ေတာင္းခံသည့္ လယ္သမား ၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးကို တရားစြဲထားေၾကာင္း လယ္ဧက ၃ဝ ေက်ာ္ လုပ္ ကိုင္သည့္ လယ္သမား ဦးေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

" တရားစြဲတဲ့ နည္းလမ္းကလည္း ဒါပိုင္ရွင္ပဲတဲ့။ ပိုင္ရွင္ေပၚရင္ တရားစြဲခံပါတဲ့။ ပိုင္ရွင္မေပၚတဲ့ လယ္ေတြ ဥပမာ ေၾကာက္ၿပီး ၿငိမ္ေနတဲ့သူေတြေပါ့။ ပိုင္ရွင္မေပၚတဲ့ လယ္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ အရံဆန္အျဖစ္ သိမ္းပစ္မယ္။ အေလ့က် ေပါက္တယ္ဆိုၿပီး သိမ္းပစ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ "ဟု ဦးေမာင္ဦး ကေျပာသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႀကီး ၄ ဝိုင္းရွိကာ ဧကအားျဖင့္ ၂ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါ ႀကိဳးဝိုင္းေျမ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားမွာ သစ္ေတာက်ဴးေျပစာျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္အထိ သစ္ေတာက်ဴးေျပစာႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ဗ.ယ. က) မွ (ဗ.ယ.က) ပံုစံေျပစာကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက လယ္သမားမ်ား လယ္စိုက္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားကို သစ္ေတာေျမအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းေပးမည္ဆို၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တိုင္း တာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူ လယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈ ေဆာင္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာ သည္။

" သစ္ေတာထဲမွာ က်ဴးေက်ာ္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့အတြက္ ေျပစာေလးေတြနဲ႔ အခြန္အေကာက္ေလးေတြ အရင္ တုန္းက ေကာက္တယ္။ အခုေတာ့ မေကာက္တာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ရွိ္သြားၿပီ။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း အျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားတဲ့ ဒီဧရိယာထဲမွာ ေရႊကၽြန္းသာဆိုတဲ့ အစိတ္အပိုင္းလည္းပါတယ္။ " ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကာကန္ကြင္းေပါက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ေရႊကၽြန္းသာကို သစ္ေတာေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္မိန္႔ ခ်ထားေသာ္လည္း ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ အကြက္ႀကီး အမွတ္ ၆ လယ္္ေျမဧက ၂၇ဝဝ ေက်ာ္ မပါဝင္သည့္အတြက္ ယခု ကဲ့သို႔ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ရွင္းျပသည္။

ပယ္ဖ်က္မိန္႔ဆိုသည္မွာ သစ္ေတာေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္မိန္႔ျဖစ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္မိန္႔က်ပါက အဆိုပါေျမမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမ ရုိင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ လယ္သမားက လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ ငံေတာင္သူ လယ္သမားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးအစည္းအေဝးလုပ္ေနသည္ဟုဆိုကာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

============

Mizzima - News in Burmese

http://www.mizzimaburmese.com/article/20478

No comments:

Post a Comment