Latest News

Monday, August 8, 2016

8-8-2016 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းရံုးသစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္။



၀၈.၀၈.၂၀၁၆
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းရံုးသစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္။
ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းရံုးတြင္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ (၁၅) ခုပါဝင္
မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဌာနအသီးသီးသို႕အခ်ိန္ကုန္ခံသြားစရာလိုေတာ့မည္
မဟုတ္ပဲ စုေပါင္းရံုးတေနရာတည္းမွာပင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္တို၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

No comments:

Post a Comment