Latest News

Thursday, June 16, 2016

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မန္းေဂ်ာ္နီ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕ ခရီးစဥ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မန္းေဂ်ာ္နီသည္ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕ l အထက - ၂ ( ဘိတ္ေက်ာင္း )
သို႕ သြားေရာက္ခ့ဲျပီး KG တန္းမ်ား သင္ၾကားေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့၍ l တကၠသိုလ္ဝင္တန္း
( ဆယ္တန္း ) ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားပညာရည္ တိုးျမင့္ေစေရး ဆုံုးမၾသဝါဒစကားမ်ားေျပာၾကား
ခ့ဲသည္။
ပန္းတေနာ္ ဇြန္ ( ၁၆ )
သတင္းဓာတ္ပံု-Myat Thura
No comments:

Post a Comment