Latest News

Friday, June 3, 2016

ငဝန္ျမစ္ေရကာတာ မက်ဳိးေပါက္ေအာင္ အထူးဂရုစိုက္သြားမည္ဟု ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရေျပာ


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အရွည္လ်ားဆံုး ေရကာတာတခု ျဖစ္သည့္ အရွည္ ၇၃ မိုင္ေက်ာ္ရွိေသာ ငဝန္ျမစ္ ေရကာတာကုိ မိုးရာသီအတြင္း က်ဳိးေပါက္ျခင္း မရွိေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔က ေျပာဆိုလုိက္သည္။
ေရကာတာ သက္တမ္း ၁၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ငဝန္ျမစ္ ေရကာတာကုိ မိုးရာသီ မတိုင္မီ အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ မြမ္းမံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မိုးရာသီတြင္ ေတြ႔ႀကံဳလာႏိုင္သည့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္အား ထိေရာက္စြာ ကူညီ ေပးႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ထားရန္ ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔အား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေလးမ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးခိုင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖဲြ႕က အထူးဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ငဝန္ျမစ္ေရကာတာကုိ အေသးစား ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အႀကီးစားျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ မိုးရာသီ ေရႀကီးခ်ိန္၌ ေရကာတာကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္မွသာ ေဒသလံုၿခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ ေလးမ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ – ၁ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးခိုင္က ရွင္းျပသည္။
ဦးစိုးခိုင္ က“မိုးရာသီေရာက္လာလို႔ ေရေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳလာတဲ့အခါက်ရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ေငြအင္အား၊ ပစၥည္းအင္အားနဲ႔ အင္တုိက္အားတိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ေသာက ေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးသြားတဲ့မိုးတြင္းလို ေရႀကီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေရကာတာေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္လုိ႔ အင္မတန္စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္လို႔ ဒီအေပၚမွာ အာရံုစိုက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေစလိုတဲ့အတြက္ အဆိုတင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမဆံုးတင္သြင္းသည့္ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရ ကိုယ္စား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းက
ငဝန္ျမစ္ေရကာတာအား ယခင္ႏွစ္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီ မတိုင္မီအထိ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေရကာတာ က်ဳိးေပါက္မႈမရွိေစရန္ အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေရကာတာကို မိုးရာသီ မတိုင္မီမွာ တာထိပ္မ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္က်တဲ့ေနရာေတြကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ တာေလ်ာ၊ တာနိမ့္ေတြ ျပဳျပင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ငဝန္ျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာခ်ိန္မွာ ဝန္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းၿပီး အေရးႀကီးေသာ တာတမံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေန႔ညမျပတ္ ေရကင္းလွည့္ျခင္းနဲ႔ တာတမံမ်ားအား အထူးဂရုျပဳ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ငဝန္ျမစ္ ေရကာတာအား ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ တာတမံတေလွ်ာက္ ၅ ေပ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အႀကိဳတိုင္းတာမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ထားၿပီး ရံပံုေငြ ရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ငဝန္ျမစ္ ေရကာတာကို ၁၈၇၁ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ေရကာတာ အရွည္မွာ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇ မိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉ မိုင္၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၂ မိုင္ႏွင့္ သာေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅ မိုင္ ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၇၃ မုိင္ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည္။
အဆိုပါေရကာတာသည္ ေဒသတြင္းရွိ လယ္ဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ကို ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္ထားသည့္တာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ငဝန္ျမစ္ေရျပင္ ျမင့္တက္၍ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ေရကာတာ ေအာက္ဘက္တြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ ဟသၤာတ၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေရၾကည္ႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ေရကာတာ က်ဳိးေပါက္မည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေရကာတာအား ၂၄ နာရီေစာင့္ၾကပ္၍ ခိုင္ခန္႔မႈရွိေစရန္ ၀ိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။
ေလးမ်က္ႏွာကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးခုိင္၏အဆိုကို ဟသၤာတႏွင့္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသည့္အတြက္ အဆိုအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခုိင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ငဝန္ျမစ္ေရကာတာမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ငူရြာအနီး က်ဳိးေပါက္ခဲ့ရာ အိမ္ေျခ ၄၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လယ္ဧက ၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ကၽြဲတဲကုန္းရြာအနီး တာက်ဳိးမႈတြင္ ေက်းရြာ ၁၈၃ ရြာမွ အိမ္ေျခ ၈၈၀၀ ခန္႔ႏွင့္ လယ္ဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ျပာသာရြာအနီးရွိ တာက်ဳိးေပါက္ခဲ့ရာ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လယ္ဧက ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရသည္။
ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment