Latest News

Monday, June 20, 2016

ဧရာဝတီတိုင္း အမဲသားလိုင္စင္နဲ႔ လယ္သမားႀကီးမ်ားဒုကၡ


ဧရာဝတီတိုင္း အမဲသားလိုင္စင္စီ နဲ႔ မဘသ ဘယ္သူေတြျမတ္ ဘယ္သူေတြ႐ံႈး ေနာက္ကြယ္က ဘယ္သူေတြပါလဲ။
ဆန္စပါးအမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးရာ ဧရာဝတီတိုင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကၽြဲႏြားေကာင္ေရ အမ်ားဆံုးတိုင္းျဖစ္သည္။ ေကာက္႐ိုး၊ ဆန္ဖြဲ၊ ေပါမ်ားျခင္း ႏွင့္ စပါးနားခ်ိန္တြင္ ကၽြဲႏြားစားက်က္မ်ားေပါမ်ားျခင္းသည္ ကၽြဲႏြား ေပါမ်ားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကၽြဲႏြားမ်ားအသံုးျပဳၾကသည့္အျပင္ မိမိတို႔ႏိုင္သေလာက္ ကၽြဲႏြားအပိုေမြးျမဴၾကေလ့ရွိသည္။ စပါးစိုက္စရိတ္လိုအပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အလွဴအဒါန္း လုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ အပိုေမြးျမဴထားေသာ ကၽြဲႏြားမ်ားထုတ္ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းၾကသည္။
သို႔ေသာ္
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ အနည္းငယ္ကစၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း ၿမိဳ႔နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမဲသားလိုင္စင္စီကို မဘသ ဆရာေတာ္မ်ားက ဇီ၀ိတဒါနေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဆြဲယူလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး
ေန႔စဥ္အသားေပၚေရာင္းခ်ေနသည့္ အသားေစ်းကြက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။ အဲဒါတင္မက ဧရာဝတီတုိင္း တစ္တိုင္းလံုး ကၽြဲႏြားအရွင္ ေရာင္းဝယ္မႈမွန္သမွ် မဘသ ကဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္ စြက္ဖက္လာသည္။
ဘယ္ၿမိဳ႔ ဘယ္ရြာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြဲႏြားေရာင္းဝယ္ၿပီး ရြာေက်ာ္သယ္သမွ် မဘသက ဝင္ဖမ္းသည္။
ႏြားဆိုတာက အရြယ္ရွိတုန္းဘဲ ခိုင္းႏိုင္တာ၊ အရြယ္လြန္ရင္ ေရာင္းရတာခ်ည္း။ ခိုင္းမွမရေတာ့တာ။ တစ္ရက္တစ္ရက္ေကၽြးစရိတ္ကလည္း မေသး။ မေရာင္းလို႔လံုးဝမျဖစ္။ ေရာင္းလိုက္မွ ေငြေပၚမည္။ မ်ဳိး၊ ေျမၾသဇာ၊ စိုက္စရိတ္ ရမည္။
အရင္က တန္ရာတန္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းလို႔ရေနရာမွ မဘသ ၏ ဇီဝိတဒါန စလိုက္ေတာ့ ႏြားေစ်းက မူလေစ်း၏ ၆၀% ေတာင္မရခ်င္။ ဒါလည္း ေတာင္သူေတြက မေရာင္းဘဲမေန။
ေရာင္းရမည့္ႏြားကို ေရာင္းကိုေရာင္းရမွ။ ဘယ္ေစ်းဘဲရရ။
ဧရာဝတီ တစ္တိုင္းလံုး အမဲသား မေရာင္းသည့္ၿမိဳ႔ေတြ၊ ႏြားအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိသည့္ၿမိဳ႔ေတြက ႏြားေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ?။ ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးအျမတ္ရေနၾကသလဲ?
ႏြားေတြအားလံုး အသားဘဝေျပာင္းၿပီး ေအးခဲအသားအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ခရီးႏွင္ၾကရသည္။ ဧရာဝတီ တစ္တိုင္းလံုးမွာ ေအးခဲအသားစက္ရံုႀကီးေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ တစ္ရက္ကို ၅-၆ ေကာင္ လုပ္သည့္ စက္႐ံု အငယ္စားမွ တစ္ရက္ကို အေကာင္ ၂၀ ေက်ာ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုအထိ အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ အမ်ားစုက ျပည္တြင္းတ႐ုတ္ပိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ အေကာင္ ၂၀ ေက်ာ္လုပ္သည့္ စက္႐ံု ၃ ရံုကေတာ့ ျပည္ႀကီးတ႐ုတ္ပိုင္ ျဖစ္သည္။
ကၽြဲႏြား အရွင္မ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္မရွိ သူခိုးေစ်းျဖင့္ဝယ္ရသည္။ ေပါက္ေစ်းရဲ့ တစ္ဝက္သာသာဘဲ ေပးရသည္။ အက်ဳိးအျမတ္က ကမ္းကုန္။
နဂိုက မဘသ ရဲ့ ဇီဝိတဒါန ေလလံဇာတ္လမ္းမွာ ေအးခဲအသားစက္႐ံုပိုင္ရွင္ တ႐ုတ္ေတြ မပါေသး။ မဘသရဲ့ target က ကုလား။ အမဲသားႀကိဳက္တဲ့ ကုလားေတြ စားစရာခက္ေအာင္။ အမဲသားနဲ႔ စီးပြားျဖစ္တဲ့ ကုလားေတြ၊ ကၽြဲႏြားအေရာင္းအဝယ္နဲ႔ စီးပြားျဖစ္တဲ့ကုလားေတြ စီးပြားေရးထိခိုက္ေအာင္ လုပ္႐ံုသက္သက္။
မဘသ ေတြ အမဲသားကိစၥ စကိုင္ၿပီး ပထမေတာ့ ေအးခဲအသား တ႐ုတ္ေတြ ၿငိမ္ေနလိုက္ေသးသည္။ ဆက္လုပ္ရင္ ရန္အရွာခံရမွာစိုးလို႔ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္သည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ ႏြားေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ ဆိုတာထက္ ကုလားေတြ ကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔သက္သက္မွန္း သိလိုက္ရတဲ့အခါ ေအးခဲအသား တ႐ုတ္ေတြအတြက္ အလွဴပြဲႀကီးေတြ႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္သြားသည္။
ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ႏြားဝယ္ရတာ ရဲပိုင္ဖို႔ထက္ မဘသ ဘုန္းႀကီးပိုင္ဖို႔လိုသည္။ ရဲေၾကးေပးၿပီး ဘုန္းႀကီးဆီမဝင္လို႔က နားကားသြားလိမ့္မည္။ (အဲ့ဒီမွာ ဘုန္းႀကီးေတြက ႏြားကုန္ကူးတာ ဖမ္းခြင့္ရွိသည္။) ဖမ္းမိသမွ်လည္း Facebook ေပၚတင္သည္။ ဘုန္းႀကီးကလည္း သစၥာတရား ႀကီးမားသည္။ ေအးခဲအသားစက္႐ံု တရုတ္ေတြနဲ႔ဘဲ ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္သည္။ ကုလားေတြ သြားမညႇိနဲ႔။ ႏြားေရာ လူေရာဖမ္းသည္။
၁၀ သိန္းတန္ႏြားကို ၆ သိန္းနဲ႔ ၀ယ္လို႔ရေနေတာ့ ဘုန္းႀကီးကို ငါးေထာင္ တစ္ေသာင္းေလာက္ကေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး စြန္႔ႀကဲၾကသည္။ အရွင္ဘုရားတို႔ ေက်းဇူးႀကီးမားပါေပ့။ အခုလိုအၿမဲတမ္း ဇီဝိတဒါန အသားလိုင္စင္ ဆြဲေပးေတာ္မူပါဘုရား ေပါ့။
ဘုန္းႀကီးေတြဘက္ကလည္း နဂိုက ကုလားမုန္းလို႔ လုပ္႐ံုသက္သက္ အခုေတာ့ တ႐ုတ္ေတြ သိတတ္လို႔ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ကေလးလည္းရ၊ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ၊ သားေရႊအိုးထမ္း တဲ့ကိန္း။
ေနာက္ပိုင္းမွာ မဘသ ေတြ ေလလံဆြဲဖို႔ ေအးခဲအသားစက္႐ံု တ႐ုတ္ေတြက ေငြေရးေၾကးေရး အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့သည္။
စက္႐ံု အားလံုးမွာ အသားေပၚသည့္ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ မိ႐ိုးဖလာ မြတ္စလင္ေတြဘဲေပါ့။ မြတ္စလင္ လုပ္တဲ့အသားဆိုေတာ့ မြတ္စလင္ေတြလည္း အမဲသားေကာင္းေကာင္းစားရသည္။ အမဲသားစားခ်င္ရင္ ဖုန္းဆက္လိုက္႐ံု အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာပို႔မည္။ ဦးဇင္းေတြ ဆြဲတဲ့ ေလလံလိုင္စင္ တ႐ုတ္ေတြက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စနစ္နဲ႔ ကုလားေတြကို ၾကားခံၿပီး ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။
ဒီ သတင္း တင္ျပခ်က္ေတြ တင္တာ ေအးခဲအသားတ႐ုတ္ေတြ စီးပြားျဖစ္တာ မနာလိုလို႔မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွာေပးေနတဲ့သူေတြဘဲ။ သူတို႔ေတာ္လို႔ သူတို႔လုပ္တတ္လို႔ သူတို႔စားရတာ ကိုယ္ေတြက အေနသာႀကီး။ ဒါေပမဲ့ မဘသ ဆိုတာဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြလဲ၊ သူတို႔ အက်ဳိးအျမတ္ရွိရင္ ဘယ္သူေတြႀကိဳးဆြဲတာခံေနလဲ ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တာ။ မဘသ မ်က္ႏွာဖံုး ဆြဲခၽြတ္ျပခ်င္တာ။
ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေတာင္သူေတြ နဂိုကမွ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းတဲ့သူေတြကို ကိုယ့္ကၽြဲႏြားကိုယ္ေရာင္းတာ တန္ရာတန္ေၾကးရေစခ်င္တဲ့ ေစတနာပါ။
ၿပီးေတာ့ ရွိေသးသည္။ ခုေနာက္ပိုင္း ၾကားေနရတာေတြ။ အရင္တုန္းက ကၽြဲႏြားေမြးတဲ့သူတိုင္း ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ေရာင္းေရာင္း ေနာက္ထပ္ေမြးဖို႔ အမေတြ မ်ဳိးေတြ ခ်န္ထားသည္။ အေကာင္ေရ ေလ်ာ့မသြား။ ဟိုတုန္းက တန္ရာတန္ေၾကးေစ်းရသည္။ ေတာင္သူေတြအတြက္ ဒုတိယ ၀င္ေငြရလမ္းျဖစ္သည္။
အခုေတာ့ ေရာင္းရတာေစ်းမရ။ တြက္ၾကည့္ရင္ ေကၽြးစရိတ္ေတာင္ မကာမိ။ တခ်ဳိ႔ေတြ ထပ္မေမြးၾကေတာ့။ ေမြးလက္စေတြ ေရာင္းထုတ္ၿပီး မသံုးမျဖစ္ေလာက္ခ်န္ထားၾကသည္။
ေနာက္ထပ္ ပြားဖို႔ မ်ားမ်ားေမြးဖို႔ မက္လံုးမရွိေတာ့။ ၾကာရင္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ႏြားကို အ႐ုပ္ေရးျပရလိမ့္မည္။
အရင္က ဒါေတြ သိသာသိသည္။ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလည္း အေၾကာင္းမထူး။ ႀကံ႔ခိုင္ေရး နဲ႔ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတုန္း ဒါေတြ တင္ျပလို႔ ဘာမွ မထူး။
NLD တက္လာေတာ့ သူတို႔ေတြ ဒါေတြ ျမင္သိရင္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္သင့္တာျပင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေရးသားလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိမေရးလည္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ NLD က သိမွာေပမဲ့ ေစာေစာသိ ေစာေစာစဥ္းစားၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ မွန္ကန္ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
Credit: Kyaw Swa
ZN.H

No comments:

Post a Comment