Latest News

Monday, May 9, 2016

ဧရာဝတီတိုင္းရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္


ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၴအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၃၀ဝ၀ဝ၀ေက်ာ္ ေနထိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဖက္ ၁၁၈မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ငဝန္ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ဝမွ ၇၅မိုင္ ကြာေဝးၿပီး ကုန္းတြင္းအက်ဆုံး ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ေျမာက္လတၲီက်ဳ ၁၆ဒီဂရီ ၄၆မိနစ္နွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ ၉၄ဒီဂရီ ၄၃မိနစ္တို႔ ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဟံသာဝတီ မြန္ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္နွင့္ ပတ္သက္၍ သမိုင္းအေထာက္အထား မေတြ႔ရေပ။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္အလြန္ေရွးက်ေသာ သေဘၤာဆိပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး မဇၩိမေဒသႏွင့္ သီဟိုဠ္ကၽြန္းတို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ၾကားခံၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ေရွးက်ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အားေလၽွာ္စြာ အမည္အမ်ားအျပား မွည့္ေခၚျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အာေသာကမင္းလက္ထက္ သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၁၈ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ အတိသၪၥနဂရ ဟုေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္ မင္းယဉ္နရသိခၤလက္ထက္တြင္ ရန္ဖက္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယမွ ပဋိကၡရားမင္းႏွင့္ စစ္ျဖစ္ရာ ထိုမင္း၏စစ္ဦးက်ေသာ ကုသိမရ႒ေဒသကို ခံတပ္ၿမိဳ႕တည္ေစလၽွက္ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားအရ အမည္ေျပာင္းေစသည္။ ကုသမ သည္ကုသိမ္ ျဖစ္လၽွင္ ေလာကဓာတ္အရ 'က'ႏွင့္ 'သ' တို႔ရန္ၿဂိဳလ္က်သျဖင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ 'ပ'ႏွင့္'သ' ကိုေျပာင္းကာ ပုသိမ္ဟုအမည္ေျပာင္းေစသည္။

ပုသိမ္အား ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္သူမွာ ဟံသာဝတီျပည္ကို တည္ေထာင္သူ ဝိမလမင္း၏ သားေတာ္ေျခာက္ပါးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၃၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္စိုးစံသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ ပုဂံဘုရင္ မင္းယဉ္နရသိခၤမွ ဘုရင္ခံအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသူမွာ ညီေနာက္ေျခာက္ဦးအနက္ အႀကီးဆုံးသူ ဝါသုဒတျၱဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပသီကုလားမင္းမ်ားဝင္ေရာက္လာကာ စိုးစံေသာေၾကာင့္ ပသီၿမိဳ႕ဟုေခၚတြင္ျပန္သည္။ တဖန္ ပသီကုလားမင္းတို႔ကို ဂုဏၰာသာရႏွင့္ ဂုဏၰာသာရီ အမည္ရွိ မြန္ညီေနာင္က လုပ္ၾကံၿပီး ဆက္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ အေစာဆုံး ခိုင္မာသည့္ သမိုင္း အေထာက္အထားမွာ ၁၅၈၆-၁၅၈၈အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ခရီးသြား Ralph Fitch ၏ မွတ္တမ္း ျဖစ္ၿပီး ၎က Cosmin ၿမိဳ႕ဟု မွတ္သားခဲ့သည္။ ထိုစဉ္က မြန္အမည္ "ေကာသမိန္" (ေကာ=ကၽြန္း၊ သမိန္=မင္းသား) အား အဂၤလိပ္အသံထြက္ျဖင့္ မွတ္သားသြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းၾကသည္။ ျမန္မာတို႔က ေကာသမိန္ၿမိဳ႕အား "မင္းသားကၽြန္း" ဟုေခၚၾကသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပုသိမ္ ကို ကုသိမ္ ဟူ၍လည္းေတြ႔ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ပုသိမ္ ဟူေသာေဝါဟာရ၏ အစမွာ အာရတ္၊ အိႏၵိယ ကုန္သည္မ်ားမွ အစျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အာရပ္/ပါရွန္း ကုန္သည္မ်ား မ်ားျပားရာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ "ပသိ" (ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ၿမိဳ႕) ဟု ေခၚတြင္ရာမွ ကာလၾကာေသာ္ ပုသိမ္ဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပုသိမ္သို႔ အဂၤလိပ္မ်ား ပထမဆုံးေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္တြင္ ျဖစ္သည္။ မြန္-ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ ျမန္မာတို႔အား ကူညီခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႔ေပၚတြင္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္တြင္ မြန္သူပုန္မ်ားအား ကူညီသည္ဟုဆိုကာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း ခံခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္ထားခဲ့ၿပီး၊ ၁၈၂၆တြင္ ပုသိမ္ခံတပ္ၿမိဳ႕ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာတို႔အား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ကာ၊ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ၿဗိတိသၽွအင္ပါယာ လက္ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အားလည္း အဂၤလိပ္ေလသံျဖင့္ Bassein ဟုေခၚတြင္ေစသည္။ ယခုအခါတြင္ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ ကုန္သြယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က မြန္တို႔ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္လူမ်ိဳး အနည္းငယ္သာ ေနထိုင္ၾကၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမွာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားလည္း ေနထိုင္ၾကသည့္အျပင္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္အႏြယ္မ်ား လူနည္းစုအျဖစ္ေနထိုင္ ၾကသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကရင္လူမ်ိဳး ကတ္သလစ္ႏွင့္ နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ မူဆလင္မ်ားလည္း အနည္းငယ္စီ ရွိၾကသည္။
ဧရာဝတီတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စပါးက်ည္ႀကီး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ဆန္စပါး က်ိတ္ခြဲ၊ တင္ပို႔ရာ ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္စက္ႏွင့္ ဆန္သိုေလွာင္ရာ ဂိုေထာင္မ်ား ေပါမ်ားလွသည္။ ႀကိတ္ခြဲၿပီး ဆန္မ်ားကို ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္နွင့္ အျခားျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပားသို႔ တင္ပို႔သည္။ ပုသိမ္ ဆိပ္ကမ္းသည္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြက္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ား မွာယူတင္ပို႔ရာတြင္ အေရးပါေသာ ဆိပ္ကမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ အစိုးရပိုင္ မွန္စက္႐ုံ ရွိရာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသုံး မွန္ႏွင့္ ဖန္ထည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပါ ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ငပိငါးေျခာက္ငံျပာရည္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ဟာလဝါလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဖြံၿဖိဳးသည္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္ ေပါမ်ားရာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းခရီးမွာ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။ ေရေၾကာင္းခရီးအား အဓိက အားကိုးရျခင္း ေၾကာင့္လည္း ေျမျပန႔္ေဒသမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွွ်င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အနည္းငယ္ ေနာက္ေက်နခဲ့သည္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ယခင္က အျခားဧရာဝတီတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္သို႔ တစ္ညအိပ္ ေရလမ္းခရီးျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း လမ္း၊ တံတားအခ်ဳိ႕ေဆာင္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္ ဦးေမာ့လာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔ေျပးဆြဲေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ လိုင္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေပၚထြက္လာၿပီး ခရီးသြားလာခ်ိန္မွာ ၄နာရီခန႔္သာ ၾကာျမင့္သည္။ ေလ ေၾကာင္းခရီးအတြက္ ပုသိမ္ေလယာဉ္ကြင္း ရွိၿပီး ေျပးလမ္း ၄၄၀ေဝပရွည္ ကြန္ကရစ္ခင္း အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ရန္ကုန္-ပုသိမ္-သံတြဲ ခရီးစဉ္ နွင့္ ပုဂံေလေၾကာင္းမွ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ခရီးစဉ္မ်ား ေျပးဆြဲ ေပးေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေရလမ္းခရီးမွာလည္း လူသုံးမ်ားဆဲ ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသြားလာရန္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယဉ္လိုင္း အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး စင္းလုံးငွား ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားပါ ရွိသည္။ ယခင္က ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေရး အတြက္ သုံးဘီးကား မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလးဘီးကား၊ ဒိုင္နာ၊ ဟိုင္းလပ္ စသည္တို႔ျဖင့္ အစား ထိုးခဲ့သည္။
ပညာေရးဘက္တြင္လည္း-
ပုသိမ္တကၠသိုလ္
ပုသိမ္ပညာေရးေကာလိပ္
ပုသိမ္နည္းပညာတကၠသိုလ္
ပုသိမ္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား ရွိၾကသည္။

ေရႊမုေ႒ာေစတီသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕လည္တြင္ တည္ရွိၿပီး ပါးစပ္ရာဇဝင္ အရ အာေသာက မင္းႀကီးမွ ဘီစီ ၃၀၅တြင္ စတင္ တည္ခဲ့သည္။ ၁၁၅၁ ေအဒီတြင္ အေလာင္းစည္သူ မင္းႀကီးမွ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၁မီတာ ထိျမႇင့္တင္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေလးကၽြန္းရန္ေအာင္ ေဖါင္ေတာ္ဦးေစတီသည္လည္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ေရၾကည္ဦးအရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး အေလာင္းစည္သူ မင္းႀကီး တိုင္းခန္း လွည့္လည္ရာတြင္ ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္ရာ အရပ္၌ ေစတီတည္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေဖါင္ေတာ္ဦး ေစတီဟု အမည္တြင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရၾကည္ကန္နွင့္ ေရေနာက္ကန္ ရွိျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေရၾကည္ေရေနာက္ ဘုရား ဟုလည္း ေခၚသည္။

ကန္သာယာပန္းဥယ်ာဉ္သည္ ပုသိမ္ တကၠသိုလ္အနီး ကန္သုံးဆင့္ ေရကန္ေနဘးတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပန္းဥယ်ာဉ္ ျဖစ္ၿပီး ျပခန္းမ်ားနွင့္ ကစားကြင္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။

ၿမိဳ့ဝန္းက်င္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေနရာမ်ားမွာ ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ
ငဝန္ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း သေဘၤာနွင့္ စုံဆင္းသြားပါက ကပၸလီပင္လယ္ ဝရွိ ေမာ္တင္စြန္း အငူသို႔ ေရာက္ရွိ နိုင္သည္။ နွစ္စဉ္ ေရက်ခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ တပို႔တြဲလ (ေဖေဖၚဝါရီ၊မတ္) ေရာက္တိုင္း ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းေပလ့ရွိသည္။ ကမ္းေျခတစ္ေလၽွာက္တြင္ ယာယီတဲမ်ား ထိုးကာ ပင္လယ္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားပါ ေရာင္းခ်ၾကသည္။
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္လည္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ၄ဝ ကီလိုမီတာ သာကြာေဝး ေသာ ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ စခန္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ခုနွစ္ မ်ားတြင္ စတင္ လူသိမ်ား လာခဲ့သည္။ ေဈးနႈန္းနွင့္ အတန္းအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဟိုတယ္နွင့္ တည္းခိုးခန္းမ်ား၊ ပင္လယ္စာ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားရွိသည္။
ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာ
ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ၄၈ကီလိုမီတာ ကြာေဝးၿပီး ၂၀ဝ၀ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေသာ ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ စခန္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အလွပဆုံးေသာ ကမ္းေျခမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ၾကယ္ငါးပြင္ စံခ်ိန္မွီ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား ရွိရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

ပုသိမ္ ၃၂-ၿမိဳ႕
ေရႊတိုက္ေတာ္ စာရင္း ပုရပိုက္မွ၊ ယခု အမည္ကို ေနာက္ဆက္ေကာ္မာနွင့္ ျပထားသည္။
က်က်ိဳက္စတည္ၿမိဳ႕ ' ဟိုင္းႀကီး'၊
က်ိဳက္သရဲၿမိဳ႕'ေမာ္တင္'၊
က်ိဳက္ခရံၿမိဳ႕'ဘုရားလွ, က်ဳံထူး'၊
က်ိဳက္ထူပါရ႐ုံ ကမ္းျဖဴၿမိဳ႕'ျမစ္တရာ'၊
က်ိဳက္ဇလဘေမာ္ ၿမိဳ႕၊
က်ိဳက္ေပဒါၿမိဳ႕'ပန္းမဝတီ'၊
က်ိဳက္အမြန္ၿမိဳ႕'ဆိပ္ႀကီး'၊
က်ိဳက္ဝွန္ၿမိဳ႕ 'က်ဳံတုံးကံႀကီး'၊
က်ိဳက္ဇလဲေထာ္ၿမိဳ႕'ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေဟာင္း'၊
က်ိဳက္မိၿမိဳ႕'သစ္ေရာင္းေခ်ာင္း'၊ (၁၀)
က်ိဳက္ေဓာၿမိဳ႕'တေကာင္း'၊
က်ိဳက္ပိၿမိဳ႕'က်ဳံေတရာ္, က်ဳံေပ်ာ္'၊
က်ိဳက္ေမာ္ေဓာ ထေလ်ာ္ ၿမိဳ႕'ေထာင္လုံ'၊
က်ိဳက္ေသထာၿမိဳ႕'ေရၾကည္ပန္းေတာ'၊
က်ိဳက္ပတီသာေရဝါၿမိဳ႕'ၿမိဳ႕ကြင္း'၊
ဘုရားႀကီးသံေသတန္ခြန္ၿမိဳ႕ 'ဒမ႓ီ'၊
က်ိဳက္ တုံလုံေတာၿမိဳ႕ 'ျမန္ေအာင္'၊
က်ိဳက္ၿပိဳေတာင္ၿမိဳ႕ 'အဂၤပူ, အုတ္ဖို'၊
က်ိဳက္ငူသုနႏၵၿမိဳ႕'မန္းၾကာ'၊
က်ိဳက္ေတာင္ေတာ္ၿမိဳ႕'ပန္းေတာႀကီး '၊ (၂၀)
က်ိဳက္မင္းေပတာၿမိဳ႕'ေက်ာက္ေခ်ာင္းေကလး'၊
က်ိဳက္အဝွန္ က်ဳံတုံးၿမိဳ႕'ဘိုးေတာ္ဘုရားႀကီး'၊
က်ိဳက္ခရံေဂဟနံၿမဳိ႕'ေခနံ '၊
က်ိဳက္ေသတာၿမိဳ႕'ဘုရားကုန္း'၊
က်ိဳက္ေခတာ္တုံၿမိဳ႕'ထန္းဖူး'၊
က်ိဳက္ခရံေထာ္, က်ိဳက္ျဖဴၿမိဳ႕'သိမ္ေခ်ာင္း, သာေပါင္း'၊
က်ိဳက္နံကလံ တနေပဝါရိၿမိဳ႕'ေက်ာက္ေခ်ာင္းႀကီး'၊
က်ိဳက္တည္မုေ႒ာ -ၾသမင္းတုံးၿမိဳ႕'ပန္းေတနာ္'၊
က်ိဳက္သလြန္မြန္ 'ေဒါင္းျဖဴၿမိဳ႕ ဓနုျဖဴၿမိဳ႕'၊
က်ိဳက္အနႏၵပူရၿမိဳ႕ 'ဟသၤာတ'၊ (၃၀)
ဟသၤာတၿမိဳ႕၊
ပုသိန္ၿမိဳ႕မ (၃၂)။ [၂] [၃]

မွတ္ခ်က္။ ။ အခ်ိဳ႕စာမူတို၌ ဟသၤာတၿမိဳ႕ မပါ၊ ၃၁-ၿမိဳ႕သာ ရွိ၏။
ဝီကီပီးဒီးယားစြယ္စံုက်မ္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
Ven Cakkinda

ရိုးမပန္း
(ျပန္လည္မၽွေဝသည္)

No comments:

Post a Comment