Latest News

Wednesday, May 18, 2016

ကန္ၾကီးေထာင့္ ျမိဳ့သစ္အိမ္ယာအတြက္သိမ္းဆည္းလယ္ေျမဧက ၄၀၀၀ေက်ာ္ျပန္လည္စီစစ္မည္ပုသိမ္၊ ေမလ ၁၇
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ့ ပုသိမ္ရန္ကုန္ ကားလမ္းနေဘး တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ျမိဳ့ သစ္
တည္ေထာင္ ရန္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ လယ္ေျမဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္အား ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္
လည္း ျမိဳ့ကြက္အိမ္ယာ တည္ေထာင္ ကာ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ နိုင္ျခင္းမရွိေသး သည့္အ တြက္ ျပန္လည္ စီစစ္ကာ ေဒသတြင္း အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရ အဖြဲ့မွ တာ၀န္ ရွိသူတို့က ေျပာၾကားသည္။

ေမလ ၁၇ ရက္ေန့ က ကန္ၾကီးေထာင့္ ျမိဳ့ ေဇယ်ာသီရီသုခ ခန္းမတြင္ ကန္ၾကီးေထာင့္ ျမိဳ့နယ္ ဌာန ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ မ်ား ျမိဳ့မိျမိဳ့ဖ မ်ား ျမိဳ့ခံ လူမွူေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရဖြဲ့ တို့ေတြ့ ဆံုရာတြင္၊ စိုက္ပ်ိုးေရး ေမြးျမဴေရး ႏွင့္သယံဇာတ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီး ဦးဘဟိန္း ႏွင့္ စည္ပင္သာ ယာေရး ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ၊တို့ ကေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမိဳ့သစ္တည္ တိုးခ်ဲ့ရန္ လယ္ေျမမ်ားကိုသိမ္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည့္သို့မွ်အေကာင္ အထည္ေဖၚနိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လယ္ေျမကို အျခားေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳ
ရန္ ခ်ေပးလိုက္ သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား ဥပေဒအရ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္၍ မ ရေတာ့ေၾကာင္း၊ လူေနမွူ တိုးတက္ဖြ့ံျဖိဳးလာမည္ ့ အေျခအေန ကို ႏွစ္ အပိုင္းအျခား အရ တြက္ခ်က္၍ စီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ျပီး စီစစ္
ရန္ မည္အပ္မည္ျဖစ္၍ လိုအပ္ခ်က္၏ အနဲဆံုးေသာ ဧရိယာကိုအစိုးရကသိမ္းယူရမည္ျဖစ္ကာ ေတာင္သူမ်ား၏နစ္နာမွူမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ဥပေဒတြင္ရွိျပီးျဖစ္ေနေၾကာင္းစိုက္ပ်ိုးေရး ေမြး ျမဴေရး ႏွင့္
သယံဇာတ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီး ဦးဘဟိန္း ကတက္ေရာက္လာ သူမ်ား
ကိုရွင္းျပသည္။

ထို ေျမေနရာမ်ားမွာ ပထမတန္းစား ေတြ ျဖစ္ျပီး ျမိဳ့ရဲ့ ရပ္ကြက္အမွတ္ ၅၊၆၊၇ တြင္ ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ပတ္စီး ေနသည့္ ဧက၁၅၀၀ေက်ာ္ခန့္မွာ သံုးသီး စားအထိ စိုက္၍ရေသာ ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧက ၄၅၀၀ေက်ာ္ လယ္ယာလုပ္ငန္း ထုတ္လုပ္မွူ တက္လာမွာျဖစ္ ျပီးေတာင္သူတို့ ရဲ့အေျခ အေနလည္း တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါ၍ ၄င္း တစ္ဦးတည္း၏ ဆႏၵအရသိမ္းယူ ထား သည့္ ပိုလွ်ံေျမ မ်ား ကို လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ေပးသင့္ သည္ဟု ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္၊

"ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂ အရ မသံုးေတာ့ဘူးဆိုရင္ မူလပိုင္ရွင္ ကိုျပန္ေပး ရမယ္၊ ဒါေတြကို ကတ္ဘိနက္ ၀န္ၾကီးမ်ား အဖြဲ့အစည္းအေ၀းနဲ့ အစိုးရ အဖြဲ့ကို တင္ ျပေဆြး ေႏြး သြား မယ္၊ျပည္သူေတြ အေနနဲ့ လည္း ျမိဳ့ေျမ အတြက္ လိုအပ္တယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္ေဒသအတြက္ ဖြ့့ံျဖိဳးဖို့ ဆိုတဲ့စိတ္ေတြနဲ့ ဗဟိုျပဳျပီး လုပ္ေပးၾကပါ နစ္နာမွူေတြအတြက္လည္း ဥပေဒနဲ့အညီ လုပ္ေပး မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို့ အစိုးရအေနနဲ့ မရိုးမသား မလုပ္ဘူး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း လုပ္မယ္” ဟု ၀န္ၾကီး ဦးဘဟိန္းက ဆိုသည္။

ျမိဳ့သစ္အတြက္ သတ္မွတ္ျပီး ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ တို့က ေရာင္းသူ၀ယ္သူ သေဘာတူ၍ ထိခိုက္ နစ္နာမွူမရွိ မိမိအခြင့္အေရး အရ ေရာင္းခ် ခြင့္ ရေနသည္ကို ေတြ့ရ၍ ေက်နပ္မိေၾကာင္း၊ ျမိဳ့ကြက္ ေနရာခ်ထားမွူ ပြင့္ လင္းျမင္ သာ မရွိမွူသည္မ်ား ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားႏွင့္ေတြ့ ဆံုေပါင္းစပ္ ေျဖရွင္း ေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ျမိဳ့ေျမအျဖစ္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္၇ြက္ နိုင္ျခင္းမ၇ွိသည့္ အတြက္ျမိဳ့ေျမကို လယ္ေျမအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရသည့္ အတြက္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြ မ်ားအပါအ၀င္ ေတာင္သူအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံူးေနျခင္းမ်ားရွိေနသည္ဟု တိုင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာေရး
၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

" ျမိဳ့ေျမ ဘယ္ေလာက္ သတ္မွတ္မွတ္မယ္၊ စြန့္လႊတ္မယ္ ဆိုတာ ကို ခန့္မွန့္းတြက္ခ်က္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္
နိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုးအဆင့္ဆင့္ တင္ျပ ေဆာင္၇ြက္သြားမယ္" ဟု တိုင္းေဒသၾကီးစည္ပင္သာေရး ၀န္ၾကီးက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမိဳ့သစ္ စီမံကိန္းဆိုကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၊ျမိဳ့ျပ တည္ေထာင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ သည့္ ပညာရွင္မ်ားက လူအမ်ားစု၏ က်န္းမာ ေရး ၊လူမွူေရး၊ပညာေရး၊စီးပြားေရး တို့ ဖြံ့ျဖိဳးတိုး တက္ေစ
မည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္ သြင္းစဥ္းစား၍ TOWN PLAN ေရး ဆြဲကာ သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားကစနစ္
တက်ျဖစ္ေစ ရန္ ၾကီးၾကပ္ ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမဆို ေျမ၀ယ္၍ အိုးအိမ္ စက္ရံု အလုပ္ ရံု တည္ေထာင္လို တိုင္း တည္ေထာင္ ၍ မျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတို့က ဆိုသည္။

ျမိဳဲ့သစ္ တည္ေဆာက္ေရး ကို အႏွစ္ ၂၀လံုးလံုးမျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ ပဲ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား နွင့္ေငြရွင္တို့ ပူးေပါင္း ကာ ျမိဳ့သစ္ တည္ ေထာင္ရန္ အေၾကာင္းျပ၍ ေတာင္သူမ်ားထံမွ၀ယ္ယူထားေသာ ေျမယာမ်ားအား
ေစ်းေကာင္းရန္အတြက္ ေစ်းကစားခဲ့ျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာမွူသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္းျမိဳ့ခံ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက မွတ္
ခ်က္ျပဳ သည္။
ေမာင္မ်ိဳးထက္(ပုသိမ္)
via Karlu Soe

No comments:

Post a Comment