Latest News

Tuesday, May 17, 2016

ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ ့အတြက္ စည္ပင္၀န္ၾကီးေရာက္ရွိျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သေဘာတူညီသည့္ကိစၥမ်ား


မေန႔က ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ ႔ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ ႔ စည္ပင္ဝန္ၾကီးနဲ႔ လယ္ဆည္
ဝန္ၾကီးေရာက္တုန္း ဧရာသီရိသုခခန္းမထဲမွာ ျမိဳ ႔အတြက္လုိအပ္ခ ်က္ေတြကို ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။
 ေတာင္းဆုိတဲ့ အခ ်က္ေတြထဲက စည္ပင္ဝန္ၾကီးကိုယ္တုိင္ လက္ခံျပီး တုိင္းစည္ပင္ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းႏုိင္ ျပန္လည္ေျဖၾကား လုပ္ကိုင္ေပးမယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့ အခ ်က္ေတြကို ကန္ၾကီးေထာင့္ျပည္သူေတြသိေအာင္ အသိေပးတင္ျပလုိက္တယ္။

(၁) လတ္တေလာျဖစ္ပ ်က္သြားတဲ့ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားပိုင္ အေဝးေျပး ကားဝန္းသတ္မွတ္ရာ ေျမေနရာထဲမွာ
အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ ်က္မရွိဘဲ ေပ၇၀ပတ္လည္ ေျမတူးေရာင္းစားထားတဲ့ ကိစၥကိုအျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္
စီစစ္အေရးယူေပးမယ္။ လက္ရွိစည္ပင္ေကာ္မတီကိုလည္း နားေပးမယ္။

(၂) ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ငွက္ေပ ်ာေတာတံတား ကတို႔ဆိပ္ ေျမေနရာအား ပုဂၢလိကက ်ဴးေက ်ာ္သူထံမွ အမ ်ားျပည္သူအသုံးခ ်ခြင့္ရေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။
ကမ္းနားလမ္း အဖ ်က္သိမး္ခံ အိမ္၂၇လုံး အတြက္ သီးျခားစဥ္းစားေပးမယ္။

(၃) သုသာန္သြားရာလမး္အား ေႏြမုိးေဆာင္း ရာသီမေရြး သြားလာႏုိင္သည့္လမ္းျဖစ္ရန္ အျမန္ျပင္ဆင္ေပးမယ္။ ယခု ေလးလပတ္ျပင္ဆင္စရိတ္တြင္ထည့္သြင္းရန္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒုတိယေလးလပတ္စီမံကိန္း
တြင္ ပါေစရမယ္။

(၄) ဘဲဂရက္ ကန္ၾကီးေထာင့္ ၃မုိင္၂ဖာလုံ လမး္အား အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

(၅) ေလာကမွန္ကူ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ မြမး္မံထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးကို ရည္ရြယ္၍ ဘုရားျခံဝန္းပတ္လည္ ဘုရားေစ ်းခန္းမ ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

(၆) အျဖဴေရာင္နာေရးကူညီမႈ အသင္းပိုင္ေျမေနရာအတြက္ ယခင္ဆက္သြယ္ေရး အသုံးျပဳခဲ့သည့္
အေဆာက္အဦးေျမေနရာအား သက္ဆုိင္ရာႏွင့္ညွိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ တစ္ျခား လူမႈေရး
အသင္းအဖြဲ ႔မ ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားေပးမယ္။

(၇) လမး္ေဘးဝဲယာ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ က ်ဴးေက ်ာ္ေျမစိုက္ ဆုိင္မ ်ား အေဆာက္အအုံမ ်ားကို အျမန္ရွင္း
လင္းဖယ္ရွားေပးမယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ စည္ပင္ဝန္ၾကီးကိုယ္တုိင္သေဘာတူသြားတဲ့ အခ ်က္ေတြပါဘဲ။

ဝန္ၾကီးနဲ ႔ေတြ ႔ဆုံခြင့္ရေရးအတြက္ စီစဥ္တဲ့ ဦးစိုးမိုးထြန္း (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) နဲ႔ ဦးျမင့္္ျငိမ္း (NLD ) ပါတီဥကၠ႒တို႔အား ေက ်းဇူးတင္တယ္။ ျပည္သူ႔သေဘာထားအမွန္ကို တိုက္ရိုက္တင္ျပခြင့္ရမဲ့
အခြင့္အလမး္ေတြကို အျမဲေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္။ လယ္ဆည္ဝန္ၾကီးဦးဘဟိန္းကေတာ့
ျမိဳ ႔တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ေျမေတြထဲက အကြက္ေပါင္း၄၀၀ ေက ်ာ္ေရာင္း
ခ ်ျပီးျဖစ္ေပမဲ့ က ်န္တဲ့ လယ္ေျမေတြကိုအစုိးရအဖြဲ ႔နဲ ႔ညွိႏႈိင္းျပီး လယ္သမားမနစ္နာေအာင္ ေဆာင္
ရြက္ေပးမယ္။သုံးသီးစား လယ္ယာေျမစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စမး္သပ္ေနျပီလို႔ ဆိုတယ္။

ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီ့ေတြ ႔ဆုံပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမိဳ ႔ေလး အျမတ္ထြက္ခဲ့တယ္။ လူၾကီးလူေကာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ ႔စည္းထားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ ႔ျဖစ္တာမို႔ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ ဒီေနရာက တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ တင္ျပေတာင္းဆုိေပးၾကတဲ့ ဆရာေဝယံေအာင္
ကိုအာကာေအာင္ ဆရာဦးတင္ေရႊ ဦးကုလားပု ဦးလွခိုင္ ေဘာလုံးကြင္းက လယ္သမားလူငယ္တစ္ဦး
ကမး္နားလမး္က ကိုလွျမင့္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ထိုက္ေခၚ ဦးစုိးတုိ႔အား ကန္ၾကီးေထာင့္ျပည္သူမ ်ားရဲ ႔ကိုယ္စား
မွတ္တမး္တင္ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။
Naymin San 

No comments:

Post a Comment