Latest News

Sunday, April 17, 2016

ဇီ၀ီတဒါန(အဘယဒါန) ေဘးမဲ့ငါးလႊတ္ပြဲ

Photo: Ko Htun Naing


 ဓာတ္ပံု-ကိုထြန္းႏုိင္

17.4.16 ရက္ေန႔
ျမန္မာသဏၠရာဇ္၁၃၂၈တန္ခူးလႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာဇိ၀ီတဒါန:-( အဘယဒါန:-)ေဘးမဲ့ငါးလႊတ္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာၾကေသာပုသိမ္ၿမိဳ႕၀န္ႀကီးခ် ဳ ပ္အဖြဲ႕ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
အစုိးရအဖြဲ႕၀င္လူႀကီးမ်ားတက္ေရာက္၍ကန္သုံးဆင့္ေရကန္တြင္ငါးႏွင့္လိပ္ကေလးမ်ားကုိေဘးမဲ့လႊတ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment