Latest News

Wednesday, April 6, 2016

ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ေလလံေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီတရားစြဲရန္ျပင္ဆင္


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းတြင္ပါဝင္ေသာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ေလလံေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီကို လမ္းတံတားေလလံရရွိထားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တရားစြဲဖို ့ျပင္ဆင္ျပီ။

No comments:

Post a Comment