Latest News

Wednesday, April 6, 2016

ပုသိမ္သူ၊ပုသိမ္သားတို ့ရဲ ့ "တစ္ေဆာင္းသစ္ျပန္ျပီ"
မယ္ဒလင္- ဦးျမင့္ေအာင္(ပုသိမ္)
တေယာ - ဦးေအာင္ဝင္း (ပုသိမ္)
အဆို - ေဒၚလဲ့လဲ့ ပုသိမ္
(Video - credit = denny martin more)

No comments:

Post a Comment