Latest News

Wednesday, April 27, 2016

အလုပ္တာ၀န္နားခ်ိန္ ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခ၌ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေရကစားေနစဥ္ေတြ ့ရတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ


အလုပ္တာ၀န္နားခ်ိန္ ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခ၌ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေရကစားေနစဥ္ေတြ ့ရတဲ့
ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ

No comments:

Post a Comment