Latest News

Wednesday, April 13, 2016

ပုသိမ္ ေခ်ာင္းသာလမ္းဆိတ္ႀကီးေက်းရြာအနီးယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ပြားပုသိမ္ ေခ်ာင္သာလမ္းဆိတ္ႀကီးေက်းရြာအနီး
ေတာင္းတန္းမွာယဥ္တိုက္မႉျဖစ္ပြားရာ တစ္ဦးေသဆံုး

No comments:

Post a Comment