Latest News

Tuesday, September 22, 2015

ဧရာဝတီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စိန္ေခၚၾကသူမ်ား

ဆလိုင္းသန္႔စင္| September 22, 2015 |
ဧရာဝတီတိုင္း, ဦးသိန္းေအာင္, NLD

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ (ဓာတ္ပံု – ဆလိုင္းသန္႔စင္/ဧရာဝတီ)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ား ထင္ရွားသူတဦးမွာ ဧရာ၀တီတိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေအာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအနက္ လႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းအဆို တင္သြင္းျခင္းခံရသည့္ တဦးတည္းေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ကို စင္ကာပူလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္၊ ဆိုက္ကားနင္းသူမ်ားကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို သာယာ လွပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည္။ တိုင္းအတြင္းရွိ ေခ်ာင္းေကာ၊ ေျမာင္းေကာမ်ားကို တူးေဖာ္ေပးခဲ့သည္။

စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ျမကၽြန္းသာ အိမ္ရာ၊ ပလက္တီနမ္အိမ္ရာ၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ ေဒသႏၱရ ဆိပ္ကမ္းစသျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ပုသိမ္ေဒသတ၀ိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ရယူျခင္း စသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား ရွိေနသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ ဧရာ၀တီတိုင္းကို စိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ အႀကိဳကာလ ေရာက္ရွိ၍ ပါတီအသီးသီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္သြင္းခ်ိန္တြင္မူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ကို စိန္ေခၚသူ ၃ ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ထိုသူတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးေဇာ္၀င္း၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ဦးျမစိုးႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားႀကီးပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခုိင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၿပိဳင္မည့္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္မ်ား တင္သြင္းကာ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စိန္ေခၚသူမ်ားအနက္ ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္၀င္းမွာ လယ္ ၂၁ ဧက ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားတဦးျဖစ္ၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းကေတာ့ န၀မတန္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္တာက ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က လုပ္ေပးခ်င္လို႔ ၀င္တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ လယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ အခ်ိန္မီရရွိဖို႔၊ စပါးေတြ ေစ်းေကာင္းရဖို႔ အေရးေတြ လုပ္ကိုင္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အႏိုင္ရေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုမူ ဦးေဇာ္၀င္းက ေရြးေကာက္ပဲြေန႔က်မွ သိရမည္ဟုသာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စိန္ေခၚသူ ဒုတိယတဦးျဖစ္သည့္ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမစိုးကို ဧရာ၀တီက ႀကိဳးစား၍ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း မရခဲ့ပါ။

စိန္ေခၚသူ တတိယ တဦးျဖစ္သည့္ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္မွာ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဇလီကုန္းၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္သည္။ ဥပေဒဘဲြ႔ကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၌ NLD ပါတီ ေအာင္ႏို္င္ေရးအတြက္ ၀န္းရံလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္း NLD ပါတီ၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႔၀င္ႏွင့္ တုိင္း စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသူတဦးျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ၿပိဳင္ရမယ့္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္တာ မရွိပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကပဲ အဓိကက်ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ထမ္းေဆာင္ခ်င္လို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္တာပါ” ဟု NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္မွာ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၊ ထူးႀကီးၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ဇလုပ္ႀကီးရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ထူးႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အလယ္တန္းႏွင့္ န၀မတန္း အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ကာ စစ္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိစစ္သက္ ၃၂ ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိတၳီလာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ တပ္မ ၉၉ ၏ တမ္မမႉးအျဖစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သိန္းေအာင္ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ တြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီတြင္လည္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အဂၤပူ၌ ၀င္အေရြးခံခဲ့ရာ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ၂၀၁၀ ကကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ လြယ္လင့္တကူ အႏိုင္ရႏိုင္သည့္ အေျခအေန မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ၿပိဳင္ဘက္ ၃ ဦးအနက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ခံအင္အား အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္လာသည့္ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္အတြက္ အဓိက အတားအဆီးတခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းေအာင္က ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

“အဂၤပူမွာ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္အေနနဲ႔ မစိုးရိမ္ပါဘူး။ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ျပည္သူပဲ အဆံုးအျဖတ္ ေပးသြားမွာပါ” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင္ ့လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္လံုးလံုး အဂၤပူ၊ ထူးႀကီး၊ မဲဇလီကုန္း၊ ေညာင္က်ဳိးစသည့္ ၿမိဳ႕ ၄ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၈၀ စုေပါင္းထားသည့္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး၍ စည္း႐ံုးေရးဆင္းထားသည့္ အေျခအေနအေပၚ ယံုၾကည္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ မစိုးရိမ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

“အဂၤပူမွာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ေပးထားတာ မနည္းဘူး။ ထူးႀကီးမွာဆိုရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဖုန္းတာ၀ါတိုင္၊ မိုက္ခ႐ိုေ၀့ဗ္၊ ေဆး႐ံု၊ လမ္း၊ တံတားစသျဖင့္ ေသခ်ာကို လုပ္ေပးထားတာ။ အဲဒီေတာ့ ေဒသခံေတြထဲမွာလည္း သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ထူးႀကီးၿမိဳ႕ခံ ဦးရဲထြန္းက ေျပာသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မဲဆြယ္ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးမႈအားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုၾကား လူသိမ်ား ေရပန္းစားမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရး ဦးသိန္းေအာင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားၿပိဳင္ေနဖြယ္ရွိသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္မီ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဘ၀ကတည္းက အဂၤပူေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးသိန္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ တိုင္းျပည္ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးထက္ တုိင္းျပည္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ေျပာင္းလဲဖို႔လိုေနၿပီ။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔က ႀကံ့ခို္င္ေရးပါတီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ တဦးတည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ တုိင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေရး ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး မဲေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြႏိုင္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္  ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဦးသိန္းေအာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပန္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ေနာက္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဒါေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ လုပ္လက္စ စီမံကိန္းေတြလည္း ၿပီးေျမာက္သြားေအာင္ ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ အတြက္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္အ႐ႈံးက ဂုဏ္သိကၡာအရ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ကမူ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရလွ်င္ ဧရာ၀တီတိုင္း၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္မားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သာ အစိုးရဖဲြ႔ႏိုင္ၿပီး အာဏာရလာခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စပါးက်ီလို႔ ေခၚတဲ့ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးက ျပည္သူေတြ လူေနမႈဘ၀ျမင့္ႏိုင္ဖို႔၊ က်န္းမာေရး ျမင့္ႏိုင္ဖို႔၊ ပညာေရး ျမင့္ႏိုင္ဖို႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံမႈအားေတြနဲ႔ အခုထက္ အမ်ားႀကီးတိုးတက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အဂၤပူ၌ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ေရထဲဆင္း၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေ၀ျခမ္းကူညီေပးခဲ့သလို ယခုလို မဲဆြယ္ကာလေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအတြက္ သိန္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ ေအာက္ေျခ ရပ္/ေက်း အဖဲြ႔၀င္မ်ားက ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆင္း၍ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မ်ား အကုန္အက်ခံ ျပဳလုပ္ေပးကာ မဲဆြယ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ အဂၤပူႏွင့္ မဲဇလီကုန္းၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၌ ေအာင္ႏိုင္ေရယာဥ္မ်ား လွည့္လည္ေနသလို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆင္း၍ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား ပါတီႏွင့္ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကမူ စည္း႐ံုး မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အဂၤပူေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္၏ ေမြးရပ္ဇာတိေဒသျဖစ္သည့္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကပဲ တေက်ာ့ျပန္ အႏိုင္ရေလမည္လား၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္အားကိုးသည့္ တျခား ကိုယ္စားလွယ္တဦးဦးကပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အႏိုင္ယူသြားမည္လား ဆိုသည္က လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
Irrawaddy

No comments:

Post a Comment